I 2017 gikk klimagassutslippene i Norge ned, og aldri før har nedgangen fra veitrafikken vært større! Her kan du finne ut mer om sammenhengene, og hvordan de ulike teknologiene bidrar til utslippsreduksjonen.

Visste du at...

  • Utslippene fra veitrafikken ble redusert med 1 million tonn i 2017
  • Av dette bidro biodrivstoff med den største reduksjonseffekten på 60 %
  • Hittil i 2018 er andelen avansert biodrivstoff på 44 %, en økning fra 25 % i samme periode året før

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne: