Drivkraft Norge

Innhold

I 2017 gikk klimagassutslippene i Norge ned, og aldri før har nedgangen fra veitrafikken vært større! Her kan du finne ut mer om sammenhengene, og hvordan de ulike teknologiene bidrar til utslippsreduksjonen.

Visste du at...

 • Utslippene fra veitrafikken ble redusert med 1 million tonn i 2017
 • Av dette bidro biodrivstoff med den største reduksjonseffekten på 60 %
 • Hittil i 2018 er andelen avansert biodrivstoff på 44 %, en økning fra 25 % i samme periode året før
 1. Tiltak som reduserer utslippene fra transportsektoren

  I denne artikkelen ser vi nærmere på veitrafikkens bidrag til klimagassreduksjoner. Hvilke tiltak bidrar med størst reduksjoner? Hvordan regner man på klimagassreduksjoner?

 2. Hvilke klimaavtaler har vi i Norge?

  Parisavtalen, klimaloven, klimaforliket, klimameldingen og klimastrategien – hva er det egentlig, og hvordan henger det sammen?

 3. Mer om biodrivstoff

  I denne artikkelen ser vi nærmere på biodrivstoff, og hvorfor det er en viktig løsning for transportsektoren.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne: