Veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli

Flertallet har nå bestemt at det ikke gjøres endringer i Stortingets vedtak fra desember i fjor om å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli i år.

Det er nå oppnådd enighet mellom regjeringspartiene og FrP om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten betyr at avgiftsomleggingen skjer fra 1. juli.

- Det er synd vi ikke har fått flertallet i Stortinget med på våre synspunkter. Biodrivstoff er i dag den viktigste teknologien for utslippsreduksjoner fra veitrafikken, og avgiftsfritaket burde derfor vært opprettholdt, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge har, sammen med NHO og en bred transportallianse, advart mot innføringen og jobbet for å få veibruksavgiften på biodrivstoff reversert.

Avgiftsinsentivet har til nå ført til at drivstoffselskapene omsetter mer fornybart drivstoff enn de er pålagt i omsetningskravet. Bruken av flytende, fornybart drivstoff bidro i 2019 til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med 1,3 millioner tonn CO2. Når veibruksavgiften nå innføres, vil det ikke gis økonomisk støtte til å selge mer flytende fornybart enn kravet. Taperen blir dermed klimaet.