Administrasjonen

5 ansatte

Administrasjonen
5 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin Bremer Nebben

Administrerende direktør

Jobber med: overordnede drift av organisasjonen, rapportering til styret, kommunikasjon og myndighetskontakt. Kristin har bakgrunn som daglig leder i Norsk Petroleumsforening, direktør for kommunikasjon- og myndighetskontakt i Norsk olje og gass, informasjonssjef i Equinor, samt politisk rådgiver på Stortinget for SV. Kristin er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff, produktkvalitet, avgiftsregelverk og saker relatert til tanklagring og distribusjon. I tillegg følger Kjartan politiske prosesser inn mot arbeidet med myndighetene. Kjartan har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjon innenfor samfunnsvitenskap og offentlig rett. Han har tidligere jobbet i Shell, og er på fritiden engasjert med tillitsverv innenfor politikk og fotball.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og avgifter. Einar har i tillegg ansvaret for statistikk og samfunnsøkonomiske analyser. Einar er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere jobbet i Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Stortingets utredningsseksjon. Einar har også vært leder for analysegruppen i Næringsdepartementet, og seniorøkonom for Menon Business Economics.

Arnhild Wartiainen

Fagsjef

Jobber med: fagområdene fornybare drivstoff, hovedsakelig elektrisitet, ladeinfrastruktur og energigasser. I tillegg følger hun relevante prosesser for rammevilkår og regelverk i Norge og EU. Arnhild er utdannet samfunnsøkonom fra universitet på Ås og har lang erfaring med klima- og energipolitikk fra offentlig sektor. Arnhild har blant annet jobbet i Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, EU-kommisjonen og Forskningsrådet. I tillegg har hun jobbet som konsulent, hovedsakelig med klimapolitikk for Equinor.

Vedis Kristine Borstad

Kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Drivkraft Norges hjemmeside, sosiale medier og mediearbeidet. I tillegg er Vedis ansvarlig for våre arrangementer.