Administrasjonen

Administrasjonen
5 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff, produktkvalitet, avgiftsregelverk og saker relatert til tanklagring og distribusjon. I tillegg følger Kjartan politiske prosesser inn mot arbeidet med myndighetene. Kjartan har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjon innenfor samfunnsvitenskap og offentlig rett. Han har tidligere jobbet i Shell, og er på fritiden engasjert med tillitsverv innenfor politikk og fotball.

Vedis Kristine Borstad

Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)

Jobber med: Drivkraft Norges hjemmeside, sosiale medier og mediearbeidet. I tillegg er Vedis ansvarlig for våre arrangementer. Vedis er nå i permisjon.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og avgifter. Einar har i tillegg ansvaret for statistikk og samfunnsøkonomiske analyser. Einar er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere jobbet i Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Stortingets utredningsseksjon. Einar har også vært leder for analysegruppen i Næringsdepartementet, og seniorøkonom for Menon Business Economics.

Bjørn-Kristian Svendsrud

Fagsjef

Jobber med: fagområdene gass og ladeinfrastruktur. I tillegg følger han opp Drivkraft Norges politikk- og myndighetsarbeid, samt bransjens juridiske rammeverk. Bjørn-Kristian er utdannet jurist, og har bred politisk erfaring. Han har vært leder av Fremskrittspartiets Ungdom i flere år, og har jobbet som politisk rådgiver for Jon Georg Dale da han var samferdselsminister. Bjørn-Kristian har også jobbet i den liberale tankesmien Civita.

Julie Lovise Green Holten

Kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Drivkraft Norges hjemmeside, sosiale medier og mediearbeidet. I tillegg er hun ansvarlig for våre arrangementer. Julie har bakgrunn fra Unge Høyre og Høyre, hvor hun blant annet har vært nestleder i Høyres Studenter. Julie har en mastergrad i historie fra Universitet i Oslo.