Drivkraft Norge

Innhold

Administrasjonen

Administrasjonen
5 ansatte funnet med valgt filtrering.

Inger-Lise M. Nøstvik

Generalsekretær

Jobber med: daglig ledelse av Drivkraft Norge, og representerer bransjeforeningen utad. Inger-Lise er utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk, og har videreutdanning som bedriftsøkonom. Hun har jobbet i bransjen siden 1990, og har vært generalsekretær siden 2004. Inger-Lise sitter i styret til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og produktkvalitet. I tillegg følger Kjartan politiske prosesser inn mot arbeidet med myndighetene. Kjartan har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjon innenfor samfunnsvitenskap og offentlig rett. Han har tidligere jobbet i Shell, og er på fritiden engasjert med tillitsverv innenfor politikk og fotball.

Vedis Kristine Borstad

Kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Drivkraft Norges digitale kanaler og mediearbeidet. I tillegg er Vedis ansvarlig for våre arrangementer. Vedis er utdannet journalist, og har tidligere jobbet i Amedia-konsernet og i NRK.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og avgifter. Einar har i tillegg ansvaret for statistikk og samfunnsøkonomiske analyser. Einar er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere jobbet i Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Stortingets utredningsseksjon. Einar har også vært leder for analysegruppen i Næringsdepartementet, og seniorøkonom for Menon Business Economics.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Fagsjef

Jobber med: rammebetingelser på bensinstasjonene, propanmarkedet, samt helse, miljø og sikkerhet. Ingebjørg er utdannet jurist og har tidligere jobbet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun er leder i Kriminalitetsutvalget i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd.