Energistasjoner

Energistasjoner (tidligere kalt bensinstasjoner) tilbyr flere ulike former for drivstoff og energi.

Bilde delt i tre med energistasjon, lader i elbil og ansatt som holder salat på energistasjon

Hva er en energistasjon?

Tradisjonelt sett har utsalgene for drivstoff blitt kalt bensinstasjoner. Siden bensinstasjonene i økende grad tilbyr et bredere utvalg av ulike drivstofftyper, er energistasjon er mer treffende betegnelse. I tillegg til bensin og diesel med noe tilsatt biodrivstoff, tilbyr enkelte stasjoner gass, og stadig flere stasjoner tilbyr høyinnblandet biodrivstoff, lading til elbil og hydrogen.

Det er ulike typer energistasjoner. Noen stasjoner er ubetjente, såkalte automatstasjoner, mens andre er betjente og har en butikk i tillegg til drivstoff. Det er også en del truckanlegg som er tilrettelagt for tyngre kjøretøy.

Hvorfor har vi energistasjoner?

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting og vi har et stort behov for mobilitet. Det har alltid vært viktig å være tilstede der folk bor og ferdes, og det er behov for et landsdekkende nettverk av energistasjoner. Det er nærmere 1 700 energistasjoner i Norge i dag, og stasjonene er en viktig del av nordmenns hverdagsliv og norsk samfunnsliv. Stasjonene har en viktig rolle i lokalmiljøet, både som arbeidsplass og som sosialt møtepunkt. 

I tillegg til å levere energi til bilen, tilbyr de betjente stasjonene også energi til alle i bilen. Det er fokus på bedre folkehelse, og derfor tilbys det i dag et bredere utvalg av sunnere mat, frukt og grønt på stasjonene. 

Hvordan blir fremtidens energistasjon?

Ingen vet i dag sikkert hvilken sammensetning av teknologi og drivstoff som vil bli foretrukket i de ulike kjøretøysegmentene.

Tall fra SSB viser at personbilparken besto av 16% nullutslippsbiler (elektrisitet eller hydrogen) ved utgangen av 2021. Rundt 63,4 % av nybilsalget i dag er biler med elektriskmotor. På grunn av en årlig økning i antall el-biler og kjørelengde, holder likevel salget av flytende drivstoff seg foreløpig stabilt. Det er fire hydrogenstasjoner i drift i dag, og det er planer om å etablere en til.  Ved årsskiftet var det ca. 3200 hurtigladestasjoner i Norge, og om lag 1000 av disse finner du på våre medlemmers energistasjoner. Så vidt vi vet finnes det ingen offisiell statistikk, men etter våre beregninger er det omtrent 50-60 steder å fylle autogass i Norge.

 Stasjonene har vist seg å være både levedyktige og tilpasningsdyktige, både som følge av endringer i markedet og i rammebetingelser. Våre medlemmer er opptatt av å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet, og ønsker å tilby den energien som myndighetene og kundene vil ha.

Bildekollasj energistasjoner interiør og eksteriør
Aktuelle saker om energistasjoner

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt