Drivkraft Norge

Innhold

Energi i endring

Siste nytt fra Drivkraft Norge:

 1. Nyhet, Politikk

  Kompensasjonsordningen vil gjelde drivstoffbransjen

  Regjeringen har fremmet forslaget om kompensasjonsordning til bedrifter som har bortfall av omsetning på bakgrunn av korona-tiltakene. Drivstoffbransjen vil omfattes av denne ordningen.

 2. Nyhet, Politikk, Bensinstasjoner, Avgifter

  – Viktig gjennomslag for bransjen

  Drivstoffbransjen får utsatt innbetalingen av særavgifter til juni, helt i tråd med det Drivkraft Norge har bedt om på vegne av sine medlemmer.

 3. Nyhet

  Bransjen ber om utsettelse av særavgifter

  På vegne av drivstoffbransjen har Drivkraft Norge sendt nytt brev til myndighetene hvor vi ber om at det i første omgang blir innvilget utsatt innbetaling av særavgifter på drivstoff for en periode på 3 måneder.