Bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi

Siste nytt fra Drivkraft Norge:

  1. Fornybart drivstoff bidro med betydelige utslippskutt

    Innblandingen av fornybare komponenter i det norske drivstoffet bidro til å redusere klimagassutslippene med 1,1 millioner tonn CO2 i 2022. Det viser bransjens innrapporterte biodrivstofftall til Miljødirektoratet.