Bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi

Siste nytt fra Drivkraft Norge:

  1. Veiprising er fremtiden, men det må gjøres riktig

    Drivkraft Norge har lenge fremhevet dynamisk veiprising som en effektiv løsning for å møte utfordringene knyttet til finansiering av veinettet. Det er oppmuntrende at regjeringen i NTP viser til potensialet i ny teknologi, som muliggjør mer treffsikre bompengeopplegg som også ivaretar personvernhensynet.

  2. Drivkraft Norge deltok på høring om NTP 2025-2036

    Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, deltok i dag på høring om Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der fokuserte vi på teknologinøytralitet, dynamisk veiprising, ladeinfrastruktur og tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen.