Bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi

Siste nytt fra Drivkraft Norge:

  1. Hurtigladestasjoner må regnes som samfunnskritisk infrastruktur

    Andelen elbiler på veien er raskt voksende og nå satser også tungtransporten elektrisk. Hurtigladestasjoner er infrastruktur som sørger for god og nødvendig mobilitet for elektriske kjøretøy og må derfor prioriteres ved tildeling av strøm og areal.

  2. Tungtransporten trenger biodrivstoff for å nå sine klimamål

    Elektrifisering av kjøretøy bidrar vesentlig til å redusere klimagassutslipp, men vil alene ikke være nok til å nå 2030-målene. Vi må benytte flere fornybare energibærere og av de andre fornybare energibærerne vi har i dag er biodrivstoff den mest effektive teknologien for tungtransporten.