Drivkraft Norge

Innhold

Energi i endring

Siste nytt fra Drivkraft Norge:

  1. Nyhet, Politikk, Biodrivstoff

    Glad for teknologinøytral og langsiktig biopolitikk

    Drivkraft Norge er positive til den signaliserte biodrivstoffpolitikken i budsjettforliket, og at det ikke ble gjort kortsiktige endringer for å saldere budsjettet.

  2. Nyhet, Drivstoff, Energistasjoner, Biodrivstoff, Diesel, Elektrisitet, Klima og miljø, Bensin

    Den norske veitrafikken blir grønnere

    I 2017 gikk klimagassutslippene i Norge ned, og aldri før har nedgangen fra veitrafikken vært større! Her kan du finne ut mer om sammenhengene, og hvordan de ulike teknologiene bidrar til utslippsreduksjonen.