Avgifter

Oversikt over de ulike avgiftene bransjens produkter er ilagt, fra 1995 og frem til i dag. Oversikt over avgiftene i EU for de mest sentrale petroleumsproduktene.

Markedsandeler

Statistikk som viser hvordan salget av bransjens hovedprodukter fordeler seg mellom våre medlemmer.