Avgifter

Her finner du en oversikt over de ulike avgiftene bransjens produkter er ilagt, fra 1995 og frem til i dag. I tillegg finner du en oversikt over avgiftene i EU for de mest sentrale petroleumsproduktene.

Markedsandeler

Her finner du statistikk som viser hvordan salget av bransjens hovedprodukter fordeler seg mellom våre medlemmer.