Frihet under ansvar: Nøkkelen til et fungerende lademarked

Publisert

Drivkraft Norge, bransjeforeningen for de som selger drivstoff og energi, er uenig i lederartikkelen i DN, der systemet for lading av elbiler blir beskrevet som "dysfunksjonelt". Bransjen leverer ikke bare funksjonelle løsninger, men er også helt i front med å gi kundene stor grad av valgfrihet og innovative løsninger når man oppsøker en hurtigladestasjon.

Nesten 25 % av bilparken i Norge er elektrifisert, og ladetilbudet er under stadig utvikling. Det er i dag nesten 20.000 offentlig tilgjengelige ladepunkter i Norge og lademarkedet er preget av sunn konkurranse der aktørene jobber hardt for å tiltrekke seg kundene. Antall hurtigladestasjoner per elbil i Norge viser at det er god dekning av hurtigladestasjoner de fleste steder. De fleste elbilister har derfor en høy grad av valgfrihet når de skal lade.

Ladeoperatørene konkurrerer om å tilby de beste brukeropplevelsene

Hurtigladestasjoner etableres på helkommersielle vilkår og drives fram av sunn konkurranse og innovasjon. En del av kundeopplevelsen bransjen konkurrerer om er å tilby gode betalingsløsninger. Dette har resultert i at en ladekunde kan ta i bruk ulike måter å betale på som for eksempel betaling med Vipps, bankkort, automatisk gjenkjenning av kjøretøyet og gjennom roamingavtaler.

Det er et mangfold av roamingaktører som ønsker å inngå kommersielle avtaler med ladeoperatører på vegne sine kunder, dette er aktører som alle har en app eller brikke de ønsker å promotere, for eksempel Elbilforeningens ladeklubb eller NAFs samarbeid med ladeappen Elton.  

Myndighetene har som kjent innført krav om betaling med bankkort på nye hurtigladere. Utover dette kravet er det opp til aktørene selv å tilby passende betalingsløsninger, noe vi i Drivkraft Norge mener er helt nødvendig slik at ladeoperatørene fritt kan velge om de ønsker å inngå slike avtaler og med hvem.

EU og norske myndigheter tenker likt om regulering

I DNs leder vises det til NAF og en påstand om at et kommende EU-krav vil føre til at alle ladeoperatører må åpne sine ladestasjoner for roaming fra 2027. Vi stiller oss spørrende til denne påstanden. Vi har fulgt utviklingen av regelverk på dette området i EU tett og i EUs vedtatte regelverk er det innført et krav til kortbetaling på nye hurtigladere fra 13. april 2024. Dette er på lik linje med de krav som norske myndigheter har lagt seg på. EU krever videre at det er mulig å betale med bankkort på alle hurtigladere fra 1.januar 2027.

Samferdselsministeren har nylig uttrykt at han ikke ser det som aktuelt å regulere andre måter å ta betalt på enn de kravene som allerede er innført om kortbetaling. Dette er en vurdering Drivkraft Norge er helt enig i, og vi tror at bransjen vil fortsette å utvikle gode løsninger for elbilistene uten behov for ytterligere regulering. 

Vi må ha tillit til at bransjen har en sterk motivasjon til å utvikle de de beste løsningene for sine kunder. La oss satse på et samspill mellom en innovativ bransje og overordnet regulering, slik at Norge kan fortsette å være et foregangsland i elektrifiseringen av transportsektoren.

Les DNs leder her.