Artikler

Vis filtrering

232 resultater

Type artikkel
Velg område
232 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Hvorfor svartmaler Miljødirektoratet biodrivstoff?

    Miljødirektoratets seneste klimarapport kan ikke forstås på noen annen måte enn at de ønsker å fjerne bærekraftig biodrivstoff som klimatiltak. De har kun fokus på elektrifisering og ser helt bort i fra at økt bruk av bærekraftig avansert biodrivstoff har det største potensialet til å få ned utslippene i transportsektoren raskt nok slik at vi kan nå klimamålene for 2030.

  2. Høringssvar om RED III

    Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar til Energidepartementet om fornybardirektiv III (Renewable Energy Directive III). I høringssvaret vårt oppfordrer vi Miljødirektoratet til å legge opp til et tett samarbeid med både transportetatene og NVE i arbeidet med å følge opp artikkel 25 i fornybardirektiv III.

  3. Drivkraft Norge deltok på høring om NTP 2025-2036

    Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, deltok i dag på høring om Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der fokuserte vi på teknologinøytralitet, dynamisk veiprising, ladeinfrastruktur og tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen.