Norsk Bransjestandard

Medlemmene i Drivkraft Norge har utarbeidet en egen bransjestandard for petroleumsprodukter og fornybart drivstoff.

Medlemmene i Drivkraft Norge er opptatt av at kvaliteten på produktene i norske markedet er i henhold til gjeldende europeiske standarder og produktspesifikasjoner. For petroleumsprodukter og fornybart drivstoff er det derfor utarbeidet en egen bransjespesifikasjon som har betegnelsen Norsk Bransjestandard.

Norsk Bransjestandard er utarbeidet av produktkomiteen i Drivkraft Norge. Produktspesifikasjonene i denne bransjestandarden angir kriterier som er av betydning for produktenes praktiske brukbarhet.