Drivkraft Norge

Innhold

Lading

Lading er en naturlig del av bransjens energistasjoner.

Lading og elbiler

En elektrisk bil er en bil med en elmotor som er drevet av batteri eller hydrogen. Det finnes også hybridmotorer, hvor man kombinerer en elektrisk motor og en forbrenningsmotor. Da kan forbrenningsmotoren tre inn når batteriet er tomt. De to typene hybrider, ladbare og ikke ladbare, kan lade batteriet enten ved hjelp av ledning, eller under kjøring. De kalles plug-in hybrid elektrisk (PHEV) og hybrid elektrisk (HEV).

I følge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), utgjorde de batterielektriske bilene 15,7 prosent av nybilsalget i 2016, mens hybridbilene utgjorde nesten 25 prosent. Batterielektriske biler utgjorde samlet sett 4 prosent av personbilparken i 2016.

Elbilfordeler

Elektriske biler i Norge er fritatt for engangsavgift, merverdiavgift og veibruksavgift. I tillegg har de reduserte takster for årsavgift og bompenger. Den enkelte kommune kan i tillegg ha egne satser for parkering og ferger. De fleste steder kan elbilene kjøre i kollektivfeltet. 

Hvordan fungerer lading?

Lading av strøm er elbilens svar på drivstoff. Det finnes to typer hurtigladere: CCS (også kalt Combo) og CHAdeMO. Her kan du lade bilen din fra 0 til 80 % i løpet av 15 – 30 minutter (avhengig av bilens batterikapasitet og temperatur). Etter at bilens batteri er 80 % ladet, tar det dobbelt så lang tid å lade. I dag finnes det over 500 hurtigladestasjoner i Norge.

Flexiladerne (semihurtigladerne) leverer vekselstrøm (AC), og hastigheten på ladingen bestemmes derfor av ladeeffekten på din bil. Jo større ladeeffekt, jo raskere lades bilen. De fleste kommuner i Norge og mange bedrifter har installert offentlige ladestasjoner for sine innbyggere og kunder. På ladestasjoner.no kan du finne et kart med over 8.000 av ladepunktene som stort sett er gratis og utstyrt med en vanlig stikkontakt.

Hvorfor bruker man elbiler?

Elbiler bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren ved at de ikke har direkte utslipp av klimagasser. I klimaforliket fra 2015, ble det enighet om at Norge skal ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 g CO/km. For offentlige anskaffelser er dette regulert i forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport. Vi ligger an til å nå dette målet allerede i 2017 på grunn av elbilenes andel av nybilsalget. I EU er målet 95 gram CO2 pr kilometer, dette er regulert i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014.

Utvikling og produksjon av elbiler

Elbiler var forholdsvis vanlig i den tidlige bilhistorien, men på grunn av begrenset rekkevidde og dårlig motorytelse, ble elektriske biler utkonkurrert av biler med forbrenningsmotor. Interessen for elektriske biler har økt igjen den seneste tiden som følge av mål om mindre miljøutslipp fra transportsektoren. Batteriteknologien utvikles og blir billigere, noe som gjør det mulig å sette på kraftigere batteripakker som gir bilen lengre rekkevidde. Den første elbilen som kom på det norske markedet i 2010 var Mitsubishi i-MiEV. Den utgjorde hele 52 prosent av elbilmarkedet i Norge året etter med sine da 1.040 solgte elbiler. Nissan LEAF ble lansert på det norske markedet sommeren 2011. Med sine omtrent 30.000 registrerte eksemplarer i Norge (våren 2017) er LEAF den desidert bestselgende elbilen her til lands. VW e-Golf ble introdusert på det norske markedet i 2014 og er i 2017 blitt den nest mest solgte elbilen i Norge. BMW i3 ble introdusert i 2013. i3 passerte våren 2017 10.000 solgte biler i Norge. Tesla kom til Norge i 2013 og er nå registrert mer enn 12.000 eksemplarer i Norge. Norge har blitt det nest største enkeltmarkedet for Tesla i verden. 

Drivkraft Norge mener:

Elbiler er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Batteriteknologien er under utvikling, og elbilene har derfor vært avhengig av avgiftsincentiver i en introduksjonsfase for å bli konkurransedyktig. Lading er en naturlig del av bransjens energistasjoner, og antall ladestasjoner øker. Vi mener det må etableres flere ladestasjoner. For å få til dette er det viktig å ta tak i dagens barrierer, for eksempel at Enovas støtteprogram må bli mer fleksibelt. I tillegg mener vi at det offentlige ikke skal tilby gratis lading, men heller legge til rette for etablering av flere ladepunkter i kommersiell regi, slik at lading blir samfunnsøkonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 

Aktuelt om energistasjoner og lading:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt