Hånd som holder ladekontakt.

Ladestatistikk

For første gang publiseres norske omsetningstall for salg av strøm til lading av elbiler. Drivkraft Norge ønsker å øke innsikten i utviklingen av lademarkedet, og har derfor samlet inn historiske tall fra våre medlemmer over omsetningen av strøm til lading i Norge.

Tallene Drivkraft Norge har samlet inn, viser at våre medlemmer omsatte 240 gigawattimer (GWh) i 2022. Dette er en tredobling fra 2019. Drivkraft Norge representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet forbruket av elektrisitet til veitrafikken i 2022 til 2 terawattimer (TWh). Omsetningstallene fra våre medlemmer utgjør dermed om lag 12 prosent av dette.

SSB antar videre at rundt 75 prosent av elbil-ladingen skjer i private hjem, og at en stadig økende del av husholdningenes strømforbruk går til lading av elbiler.

Drivkraft Norge understreker at SSB ikke innhenter faktiske omsetningstall for elektrisitet i veitrafikken, noe som gjør en direkte sammenligning av tallene vanskelig. Drivkraft Norge mener det beste hadde vært om SSB innhentet omsetningstall fra hele ladebransjen, på lik linje med innhenting av omsetningstall for flytende drivstoff.

Hvor mye er 240 GWh?

For å sette omsetningstallet i perspektiv, kan man med utgangspunkt i SSBs energistatistikk se at strøm solgt til lading av elbiler utgjorde om lag 10 prosent av strømforbruket i alle hytter og fritidshus i Norge i 2022, som var 2 318 GWh.

Til videre sammenlikning brukte drivhus/veksthus 118 GWh i 2022, mens gate- og veilys brukte 421 GWh.

Mer fakta og forklaring på begreper finner du i vår faktaboks i bunnen av artikkelen. 

Drivkraft Norges medlemmer tilbyr 12 000 muligheter for lading

Drivkraft Norges medlemmer har også rapportert inn hvor mange ladepunkter de hadde driftsansvar for ved årsslutt fram til 2022. Det har vært en dobling i antall ladepunkter fra 2019 til 2022. Veksten skjer både i normallademarkedet og hurtiglademarkedet.

I 2022 sto våre medlemmer for 5373 hurtig- og lynladepunkter. Dette utgjorde 95 prosent av hurtig- og lynladepunktene som var registrert i Nobil-databasen i 2022. Veksten de siste tre årene har i all hovedsak vært i tilbudet av lynladere.

Drivkraft Norge organiserer selskaper som selger strøm til lading av elbiler. Våre medlemmer representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet, og de tilbyr også en del destinasjonslading. Drivkraft Norge vil fortsette å innhente historiske tall over omsetningen av strøm til lading i Norge i årene fremover.

Faktaboks:

 • 1TWh = 1000 GWh
 • 1GWh = 1 000 000 KWh
SSBs beregning av forbruk av elektrisitet til veitransport

For å komme fram til antatt strømforbruk i veitrafikken gjør SSB en beregning basert på kjørelengder, energiforbruk i kjøretøyet og antall elbiler. SSB antar et energiforbruk for personbiler på om lag 2 kilowattimer per mil (kWh/mil).  Gjennomsnittlig kjørelengde for elbiler var ifølge SSB 12.953 km. Ved utgangen av 2022 var det 599 169 elbiler i Norge.

Våre forutsetninger ved rapportering av hurtig- og lynladepunkter

Antall hurtig- og lynladepunkter er registrert som antall hurtiglademuligheter. Vi har valgt å ikke skille på hurtig- eller lynladepunkter i denne rapporteringen. Dersom én hurtiglader har mulighet for effektdeling og kan lade to biler samtidig, telles dette som to hurtigladere. Dette blir altså et tall på hvor mange elbiler som kan lade samtidig på tilgjengelige hurtigladere. Dette er de samme definisjoner som Elbilforeningen har lagt til grunn i sine framstillinger av ladepunkter.

Når det gjelder normalladepunkter har selskapene registrert alle ladepunkter under 50 kW.

 • Normalladere under 50 kW
 • Hurtigladere 50-149 kW
 • Lynladere 150 kW+
Aktuelt
 1. Tett på vårt medlem Recharge

  I samtale med Stian Mathisen, Head of Corporate Communications, Public Affairs and Sustainability, i Recharge AS.

 2. 5 spørsmål til Kople

  I samtale med Tine Holm-Hansen, Marketing and Communications Manager i Kople AS.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt