Alt du trenger å vite om den nye bensinkvaliteten E10

Illustrasjon av drivstoffpumper med blå bakgrunn

Illustrasjon av hvordan drivstoffpumpene vil være merket.

I løpet av våren kommer det en ny bensin i pumpene på landets energistasjoner. Bensinkvaliteten som er på vei heter E10, og er en bensin som kan ha et høyere etanolinnhold enn tidligere. På denne siden har vi samlet alt av informasjon som kan være nyttig for deg som fyller bensin.

Snart vil det komme en ny bensinkvalitet i drivstoffpumpene på landets energistasjoner. Den nye kvaliteten heter 95 E10 og vil bli det nye hovedproduktet for bensin. Det vil si at det er denne bensinen som vil være tilgjengelig på alle energistasjoner i Norge.

E10 er betegnelsen på bensinkvaliteten som inneholder opptil 10 volumprosent bioetanol. E står for etanol, og tallet bak indikerer maksgrensen for etanolinnblandingen.

Frem til nå er det bensinkvaliteten E5 (bensin med inntil fem prosent bioetanol) som har vært hovedproduktet for bensin i Norge. Selv om dette nå endres til E10, vil alternativer fremdeles være tilgjengelig på mange av landets energistasjoner.

Hittil har 16 europeiske land, deriblant Sverige, Danmark og Finland, allerede innført E10 som sitt bensinhovedprodukt. Med økte krav og forventninger til mer fornybart i drivstoffet, er det naturlig at drivstoffselskapene i Norge også går i gang med å øke andelen bioetanol i bensin.

Økt innblanding av etanol i bensinen er en av flere måter å gjøre drivstoffet mer fornybart på. I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på viktige og nødvendige reduksjoner av klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

Hva betyr dette for deg?

E10 er et bensinprodukt. Kjører du dieselbil, påvirker dette altså ikke deg.

Mest sannsynlig påvirker ikke overgangen til E10 deg som kjører bensinbil heller.
De aller fleste bensinbilene i Norge er godkjent for å fylle den nye bensinkvaliteten E10. De få av bensinbilene som ikke er godkjent til å fylle E10, er typisk eldre biler, eller noen av de første modellene med turboinnsprøyting. Skal din bil ha et spesielt oktantall, skal du også fortsette å følge produsentens anbefaling for både oktan- og bioinnblanding. 

Du skal også tydelig se på drivstoffpumpene hva slags kvalitet du fyller. Illustrasjonen under viser hvordan drivstoffpumpene kan være merket.

Hvordan vet jeg om jeg kan fylle E10 på min bensinbil?

Stort sett alle bensinbiler kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10. Sjekk forøvrig bilens instruksjonsbok for å se hvilke drivstoff bilen er godkjent for å bruke.

Hvis du er usikker på om du kan fylle E10 på bensinbilen din, kan du sjekke denne siden laget av bilprodusentenes europeiske bransjeforeningen (ACEA). Her vil du finne en liste over bensinbilmodeller med tilhørende informasjon om drivstoffet E10 under navnet E10 vehicle compatibility check list.

Er du fremdeles i tvil, kan du kontakte din bilforhandler eller verksted for å spørre.

Hva gjør jeg hvis bensinbilen min ikke er godkjent for E10?

Hvis bilen din er blant de få som ikke kan tanke den nye bensinkvaliteten E10, må du fortsette å fylle produkter merket E5. Disse bensinkvalitetene kommer fremdeles til å finnes på mange av landets energistasjoner, slik at de som trenger et alternativ, fortsetter å ha det.

Alle bensinbiler er godkjent for E5. Det samme gjelder andre motoriserte kjøretøy og apparater med bensinmotor, slik som båter, gressklippere og liknende.

 

Flere spørsmål og svar om bensinkvaliteten E10:

Hva er E10?

E10 er betegnelsen på bensinkvalitet som kan inneholde inntil 10 volumprosent bioetanol.

Hva er forskjellen på E5 og E10?

Forskjellen er maksgrense for innblanding av bioetanol.

E’en står for etanol, og tallet bak indikerer hva som er maksgrense for innblanding av bioetanol. I E5 kan det innblandes inntil 5 volumprosent bioetanol, og i E10 inntil10 volumprosent bioetanol.

Alt drivstoff som omsettes i det norske markedet er strengt regulert. Det må oppfylle kravene i produktforskriften og europeiske produktstandarder. For både E5 og E10 gjelder produktstandarden NS-EN 228.

Hva er bioetanol?

Bioetanol er en type biodrivstoff som kan blandes i bensin. I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på å redusere klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

Bioetanol er produsert av for eksempel sukker fra sukkerrør eller på stivelsen i forskjellige kornsorter. Bioetanol kan være enten konvensjonelt eller avansert biodrivstoff. Det avgjøres av hvilken råvare den er produsert fra.

Er bioetanolen som brukes bærekraftig?

Ja. Drivkraft Norges medlemmer har erklært at alt biodrivstoff de kjøper inn, deriblant bioetanol, oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Hvorfor E10 i Norge?

Hittil har 16 europeiske land, deriblant Sverige, Danmark og Finland, allerede innført E10 som sitt bensinhovedprodukt. Med økte krav og forventninger til mer fornybart i drivstoffet, er det naturlig at drivstoffselskapene i Norge også går i gang med å øke andelen bioetanol i bensin.

Innføringen i flere av landene i Europa har kommet som et resultat av EUs målsetning om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren i 2020. I Norge er overgangen til E10 et valg som den enkelte drivstoffaktør har anledning til å gjøre selv.

Er E10 den nye standarden for bensin?

Ja, det nye hovedproduktet fremover vil være bilbensin 95 E10.

Drivkraft Norges medlemmer vil i løpet av våren 2023 starte opp med å tilby produktet E10 på landets energistasjoner.

Hva betyr det at E10 er nytt hovedprodukt for bensin?

Det innebærer at det er E10 som fremover vil være tilgjengelig på alle energistasjoner i Norge.

I flere år har E5 vært hovedproduktet for bensin i Norge, men i løpet av våren vil det være E10 som er det nye hovedproduktet. Selv om bransjen nå velger å gå over til E10, vil alternative produkter fremdeles være tilgjengelig på mange av landets energistasjoner.

Kan alle bensinbiler kjøre på E10?

Stort sett alle bensinbiler kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10. 

Sjekk forøvrig bilens instruksjonsbok for å se hvilke drivstoff bilen er godkjent for å bruke.

Hvis du er usikker på om du kan fylle E10 på bensinbilen din, kan du sjekke denne siden laget av bilprodusentenes europeiske bransjeforeningen (ACEA). Her vil du finne en liste over bensinbilmodeller med tilhørende informasjon om drivstoffet E10 under navnet E10 vehicle compatibility check list.

For biler som er produsert etter 2018, så vil det stå i instruksjonshåndboken og på innsiden av bensinlokket om din bensinbil er godkjent for E10.

Bildet under viser hvordan bensinlokket på en Volvo CX 60 ser ut.

 

Er du fremdeles i tvil, kan du kontakte din bilforhandler eller verksted for å spørre.

Hva gjør jeg hvis bilen min ikke kan kjøre på E10?

Hvis bilen din ikke er godkjent for E10, må du fortsette å fylle bensin som er merket som E5.

Hovedproduktet for bensin i Norge vil nå bli E10, som betyr at det er denne bensinkvaliteten som vil være tilgjengelig på alle energistasjonene i Norge. I tillegg vil det på mange av energistasjonene være tilgjengelig en annen bensinkvalitet, som da vil være merket E5. Denne bensinkvaliteten kan alle eldre biler kjøre på.

Når det gjelder andre motoriserte kjøretøy og verktøy/apparater som bruker bensin, så finnes det ingen samordnet liste for om du kan bruke E10 eller ikke. Dersom du er i tvil om drivstoffet er kompatibelt med ditt bruk, kan du se i brukermanalen, eller kontakte importør, produsent eller forhandler.

Hvordan kan jeg se om det er E10 eller E5 på den pumpen jeg fyller bensin fra?

Alle drivstoffpumpene i Norge skal være oppdatert med merker hvor det står hva du fyller. Over drivstoffpistolen skal det stå merket E5 eller E10. På den måten skal det være enkelt for deg som bilist å se hva du tanker.

Kan jeg skifte mellom E5 og E10 uten at bilen tar skade av det?

Hvis bilen din er godkjent for E10, kan du også kjøre på E5. Du velger selv hva du vil fylle.

Derimot er det motsatte ikke tilfelle: dersom bilen din ikke er godkjent for E10, må du fylle E5.

Kan jeg fylle E5 når jeg har en bensinbil som er godkjent for å fylle E10?

Ja, det kan du, fordi alle bensinbiler er godkjent for E5.

Du velger selv om du vil fylle E5 eller E10, forskjellen er at E10 kan ha et høyere innhold av etanol.

Hva skjer hvis jeg fyller E10 på en bensinbil som bare er godkjent for E5?

Ett isolert tilfelle med feilfylling behøver ikke forårsake skade, men gjentatte feilfyllinger kan i verste fall ødelegge deler av motoren. Som regel er det pakninger, slanger eller tilsvarende deler av motoren som ikke er egnet for å bli utsatt for den høye konsentrasjonen av bioetanol.

Er E10 mer klimavennlig enn E5?

E10 kan inneholde inntil dobbelt så mye bioetanol som E5. Økt innblanding av etanol i bensinen er en av flere måter å gjøre drivstoffet mer fornybart på.

I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på å redusere klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

Vil man finne E10 på alle energistasjoner?

Ja, E10 vil være det nye hovedproduktet for bensin. Det betyr at det vil være tilgjengelig på alle energistasjoner i Norge.

Vil det være E5 på alle energistasjoner som har E10?

Nei, man må sjekke med hvert enkelt energistasjonsselskap om bensinprodukter merket E5 er tilgjengelig på de ulike stasjonene. Dagens 98 oktan vil for eksempel være merket med E5 på pumpene.

Alle stasjoner og utsalgssteder skal ha tydelig merking på drivstoffpumpene om hva slags bensinkvalitet de tilbyr. Sjekk pumper og tankpistolene, der vil du som forbruker se om det er E5, E10 eller begge bensinkvaliteter som tilbys.

Hva med motorsykler, mopeder og andre mindre motorer som går på bensin (for eksempel gressklippere)?

For motorsykler og mopeder fra etter 2018 vil det stå i instruksjonshåndboken hvilke bensinprodukter de er godkjent for.

Når det gjelder andre motoriserte kjøretøy og verktøy/apparater som bruker bensin, så finnes det ingen samordnet liste for om du kan bruke E10 eller ikke, slik som det gjør med personbiler. Dersom du er i tvil om drivstoffet er kompatibelt med ditt bruk, kan du se i brukermanalen, eller kontakte importør, produsent eller forhandler.

Det er ikke noe problem med blandbarheten mellom E10 og totaktsolje ved bruk i totaktsmotorer. 

Kan min motorbåt bruke E10?

Sjekk motoren- og drivstoffsystemets instruksjonsbok. Det finnes ingen oversikt, slik som det gjør med biler, over hvilke bensinmotorer til båter som kan bruke E10. Dersom du er usikker, bør du ta kontakt med din båtforhandler, -produsent, -importør eller serviceverksted. 

Hvorfor blandes biodrivstoff inn i den norske bensinen og dieselen?

I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er med på å redusere klimagassutslipp fra den norske veitrafikken.

Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av biologisk materiale. Det kan fremstilles ved hjelp av ulike råvarer og ulike prosesser, og det finnes dermed mange forskjellige typer biokomponenter.

Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenning av biodrivstoff som CO2-nøytral, da utslippet av CO2 inngår i det naturlige kretsløp (fotosyntesen).

Hvilke klimafordeler har bioetanol?

Bioetanol er et fornybart drivstoff som blandes inn i bensinen. Det betyr at jo mer bioetanol som blandes inn, jo større andel av bensinen er fornybar.

CO2-utslipp ved bruk av bioetanol inngår i det naturlige kretsløpet, og erstatter dermed utslipp fra fossil bensin. Bruk av fossil bensin fører til CO2-utslipp som kommer i tillegg til det naturlige kretsløpet. Dette betyr at bruk av fossil bensin tilfører ytterligere CO2 til atmosfæren. Når bioetanol erstatter fossil bensin, hindrer bioetanolen at det tilføres mer CO2 til atmosfæren.

Vil E10 påvirke pumpeprisen?

Alle spørsmål som omhandler drivstoffpris, må rettes til de enkelte drivstoffselskapene. Det samme gjelder andre markeds- eller konkurranserelaterte spørsmål eller henvendelser.