Sammen om hydrogen

Les mer om utspillet om hydrogen til behandlingen av Energimeldingen her.

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har sammen med SmåkraftforeningaBilimportørenes Landsforening (BIL)Norsk Hydrogenforum og NEL Hydrogen gitt innspill til behandlingen av Energimeldingen. I innspillet ser vi nærmere på omtalen av hydrogen som alternativ energibærer, og ikke minst som drivstoff i transportsektoren. 

 Det er positivt at Energimeldingen gir en bred omtale av hydrogen som alternativt drivstoff, og at legges opp til en egen hydrogenstrategi. Vi mener hydrogen er en av flere løsninger for å redusere klimagassutslipp innen transportsektoren, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge, og resten av aktørene bak dette innspillet, savner imidlertid en enhetlig vurdering av hvilke samfunnsøkonomiske virkninger bruk av hydrogen som energibærer kan få, samt å nyansere Energimeldingens omtale av hydrogen til bruk i transport. 

Last ned vårt felles innspill under. Der har vi også presentert et forslag til merknad til innstillingen for behandlingen av energimeldingen, samt et forslag til et anmodningsvedtak om bredere samfunnsøkonomisk vurdering av ulike energikilder- og bæreres rolle for transport.

Last ned: Felles utspill om hydrogen