Antall utsalgssteder for drivstoff øker

Bensinstasjonsstatistikken for 2016 er sammenstilt, og viser en liten økning i antall utsalgssteder for drivstoff. Siden 2011 har antall utsalgssteder økt med fire prosent.

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) er bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, og har ført statistikk over norske bensinstasjoner siden 1969. I denne perioden har det skjedd store endringer i stasjonsmarkedet.

– Antallet betjente bensinstasjoner går noe ned, mens det blir flere ubemannede stasjoner (også kalt automatstasjoner) og overgrunnsanlegg (også kalt containerstasjoner). Det er ingen overraskelse at antallet tradisjonelle bensinstasjoner går ned, slik har trenden vært de seneste årene også, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Tall fra våre medlemmer viser at de i 2016 hadde 1 697 utsalgssteder for drivstoff her i landet. Av disse var 1 578 tradisjonelle bensinstasjoner (både bemannede og ubemannede), mens 119 av disse utsalgsstedene var truckanlegg. I tillegg var det 120 utsalgssteder eid av andre selskaper. De fleste er ubemannede. Samlet gir dette 1 817 utsalgssteder og trenden de siste årene viser at antallet øker noe.

– Økningen i antall utsalgssteder skyldes blant annet at drivstoffsalget er stabilt, og at det kommer flere aktører inn på markedet. Dette viser at det er økt konkurranse blant drivstoffselskapene, som er til kundens fordel sier Nøstvik.

Endringer i drivstofftilbudet

Drivstoffbransjen i Norge har vært igjennom store endringer de siste årene. Selskapene har gått fra å være helintegrerte oljeselskap, til å bli selskaper som selger både flytende drivstoff og energi. Produktene er endret og forbedret i takt med ny teknologi.

– For eksempel er bly fjernet fra bensin, og nå er omtrent all bensin og diesel som omsettes i landet innblandet biodrivstoff, for å redusere klimagassutslippene. I tillegg tilbyr stasjonene lading til elbiler, og vi har også et medlem som selger hydrogen, sier Nøstvik.

I dag er det fem hydrogenstasjoner i drift, og seks nye er under etablering. Det er mer enn 650 hurtigladestasjoner i Norge, og cirka 100 av disse finner du på våre medlemmers energistasjoner. I tillegg fins det rundt 30 steder å fylle autogass på.

Økt fokus på å være pausedestinasjon

- En annen trend vi ser i bransjen om dagen, er en økt satsing på stasjonene som bedre pausedestinasjoner. Drivstoffselskapene jobber hele tiden med å tilpasse seg privatbilistenes behov for toaletter og påfyll av mat, og ikke minst kunne tilby de som har arbeidsplassen sin langs veiene både drivstoff, mat og hvile på ett og samme sted. Stasjonene skal gi nødvendig påfyll til både kropp og bil – uansett teknologi, sier Nøstvik.

Pr. 31.12.

Selskapseide/
selskapsleide

Forhandler-

eide

Herav automat/ ubetjente

Truck-anlegg

Andre aktører

Totalt antall utsalgssteder for drivstoff

2014

1001

587

377

128

89

1805

2015

1017

563

391

125

103

1808

2016

1023

555

432

119

120

1817