Drivkraft Norge på høringsturné

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik deltok på høring i Finanskomiteen.

I forbindelse med at statsbudsjettet behandles i Stortingets fagkomiteer deltar Drivkraft Norge på flere av høringene. Vi har tre hovedtemaer; biodrivstoff, dynamisk veiprising og bransjens energistasjoner.

– Vi har vært i finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Temaene for disse ukenes høringer er forslaget til statsbudsjett for 2018, og påmeldte organisasjoner og bransjeforeninger legger frem sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff

– Vi har med oss tre temaer inn i komitehøringene, og ett av dem er biodrivstoff. Vår bransje ønsker å bidra med økt innblanding av bærekraftig biodrivstoff, og da er langsiktighet i rammevilkårene avgjørende. I tillegg støtter vi videre utredning av E10, og mener at EUs bærekraftighetskriterier er viktig for å sikre at det biodrivstoffet som brukes har ønsket klimaeffekt, sier Nøstvik.

Dynamisk veiprising må utredes

Tema nummer to er dynamisk veiprising – og behovet for å få det utredet.

– Det ligger allerede inne at veiprising skal utredes for tungtrafikken, men vi mener det må utredes for hele kjøretøyflåten. Dette er et rettferdig klimatiltak, det oppfyller prinsippet om at forurenser skal betale, og ikke minst dekker det all trafikk. Personvernhensyn kan ivaretas med et slikt system, sier Nøstvik.

Fremtidens bensinstasjon er en energistasjon

– Så nevner vi selvfølgelig bransjens overgang til energistasjoner, som skal omfatte alle drivstoffer, samt lading, hydrogen og gass. Vi mener det ikke er tilstrekkelig dekning av ladestruktur og hydrogenstasjoner. Videre mener vi at gratis kommunal lading bremser kommersiell utbyggingstakt, og at Enova må komme mer på banen og trappe opp hydrogensatsingen, sier Nøstvik.