Høringssvar om utvidet lagringstid for kameraopptak

Nyhet

Publisert

I høringssvaret er vi positive til forslaget om å utvide lagringstiden for kameraopptak på arbeidsplasser.

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har i lengre tid arbeidet for utvidet lagringstid for opptak fra sikkerhetskameraer på bensinstasjonene for å forbygge og avdekke kriminalitet.

– Det var derfor svært gledelig at myndighetene i sommer sendte et forslag om å utvide lagringstiden fra syv dager til 90 dager for opptak gjort på utsalgssteder som benytter betalingskort, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

I høringssvaret støtter vi fullt ut myndighetenes forslag.

– Vi mener det er veldig bra at reglene nå tar hensyn til kriminalitetsbildet og den teknologiske utviklingen, sier Nøstvik.

Les høringssvaret her!