Skal du på hytta i påsken?

Publisert

Da er det ikke bare fjellvettreglene du må huske, men også gassvettreglene.

Propan er en populær varmekilde på hytta, og brukes til oppvarming, som energikilde til kjøleskap, matlaging (gasskomfyr) og grilling. Når du ankommer hytta i påsken, er det lurt å bruke noen minutter på å sjekke gassutstyret før du tar det i bruk.

– Propan er ikke farlig, men det finnes farlige måter å bruke det på. Aller først bør du sørge for at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Sjekk også at slanger og koblinger er tette, og at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt).

Ansvarlig sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har laget gassvettregler om sikker bruk av gass. Disse kan du lese her.

– Vi oppfordrer alle som bruker propan på hytta til å følge gassvettreglene. Følger du dem, går du en trygg påske i møte, sier Nøstvik.

Påskegrilling

Skal du fyre opp grillen i påsken, er det viktig å huske på at en gassgrill, i likhet med annet grillutstyr, krever vedlikehold og sikker håndtering. Drivkraft Norge har i samarbeid med gasselskapene utarbeidet grillvettregler, for å sikre trygg bruk. Kai Arne Trollerud er teknisk spesialist på gass i AGA, og jobber blant annet med å holde kurs i sikker bruk av gass. Han forteller at nordmenn generelt er flinke når det kommer til trygg håndtering av gassgriller.

– Når det først oppstår en uønsket situasjon, er det veldig sjelden det er gassflasken som er skyld i hendelsen. Da er det som regel manglende kompetanse, som fører til feil bruk og håndtering av grillen, som er årsaken. Manglende ettersyn av utstyret kan også være en grunn, sier Trollerud.

Han sier at de vanligste feilene folk gjør, er å bruke slanger som har blitt gamle – og dermed er i dårlig stand – eller at man ikke har klart å sette på regulatoren ordentlig.

– Det er viktig å huske å sjekke at regulatoren sitter ordentlig på. Det kan man gjøre ved å løfte flaska i regulatoren, og vri den litt for å se at den sitter ordentlig fastlåst, sier Trollerud.

Dette er våre grillvettregler:
 • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassgrillen i bruk.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist.
 • Ikke plasser flasken under gassgrillen når grillen er i bruk. Skapet er kun ment til oppbevaring av flasken når grillen ikke er i bruk.
 • Sjekk slangen for sprekker og andre defekter jevnlig. Dette gjør du ved å bøye på den.
 • «Slangetesten»: Sjekk slangen for lekkasje ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen, vil det danne seg såpebobler hvis det er lekkasje.
 • Bytt slange minimum hvert tredje år. Sprukne eller ødelagte slanger MÅ byttes med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Steng for gassen når du er ferdig, og ta av regulatoren hver gang.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. La din propanforhandler gjøre kontroll og vedlikehold av gassgrillen.
 • Dersom den elektriske tenningen på grillen ikke virker, hold alltid en fyrstikk klar når du åpner for gassen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig, bør du flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Hvis det oppstår lekkasje: steng gasstilførselen, ta av regulatoren og fjern tennkilder.