Vi skifter navn til Drivkraft Norge!

Nyhet, Drivkraft Norge

Publisert

I løpet av høsten blir Norsk Petroleumsinstitutt til Drivkraft Norge. Velkommen til den første markeringen av navnebyttet som skjer under Arendalsuka.

Norsk Petroleumsinstitutt (NP) ble stiftet som bransjeforening i 1970, og har siden den gang ivaretatt og fremmet våre medlemmers felles interesser i det norske drivstoff- og energimarkedet.

Og det skal vi fortsatt gjøre – nå med et nytt navn!

Mye har skjedd siden NP ble stiftet. Våre medlemmer har gått fra å være helintegrerte oljeselskap til å bli selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Produktene er endret og forbedret i takt med ny teknologi. For eksempel er bly fjernet fra bensin, for å gjøre det mulig å innføre katalysator på bensinbilene, og innføring av bærekraftig biodrivstoff bidrar nå med reduserte klimagassutslipp fra veitransporten i Norge. Det som tidligere ble kalt bensinstasjoner er blitt energistasjoner som tilbyr flere ulike former for drivstoff og energi.

Noe av det som kjennetegner medlemmene våre, er at de har vist seg å være tilpasnings-dyktige og endringsvillige i et marked som stadig endrer seg. Og nå er tiden inne for å synliggjøre dette også i navnet vårt. Derfor er vi veldig glade for å endelig kunne meddele at vi i løpet av kort tid skifter navn til Drivkraft Norge!

Drivkraft Norge skal være en pådriver i overgangen til et lavutslippssamfunn samtidig som vi skal sikre gode rammebetingelser for, spre kunnskap om og skape tillit til vår bransje. Vår nye visjon er: «Vi driver bransjen til bærekraftige løsninger».

Den første markeringen av navnebyttet skjer på vårt arrangement under Arendalsuka. Den offisielle overgangen skjer på vår årskonferanse tirsdag 24. oktober. Nærmere informasjon kommer om dette kommer!