Mindre palmeoljebasert biodrivstoff

Publisert

Bruken av biodrivstoff basert på palmeolje har gått betydelig ned i 2018. I tillegg øker bruken av avansert biodrivstoff.

Skattedirektoratet henter inn månedlige tall for omsetning av biodrivstoff i forbindelse med deres avgiftsinnkreving. Tallene viser at for årets tre første kvartal, er det solgt 364 millioner liter biodrivstoff. Dette tilsvarer 12 % av drivstoffomsetningen til veitrafikken. Til sammenlikning lå andelen på samme tid i fjor på 17 %.

Økt bruk av avansert biodrivstoff

Tallene fra Skattedirektoratet viser at andelen avansert biodrivstoff har økt betydelig. Av de 364 millioner literne med biodrivstoff som er solgt hittil i 2018, er 160 millioner liter av dette avansert biodrivstoff. Det tilsvarer hele 44 % av biodrivstoffomsetningen.

 – Det er svært gledelig å se at bruken av avansert biodrivstoff, som er laget av avfall, øker så mye. I fjor på samme tid var det solgt 123 millioner liter avansert biodrivstoff, tilsvarende 25 % av alt biodrivstoffet som ble solgt. Altså har bransjen hittil i 2018 allerede omsatt mer avansert biodrivstoff enn i hele fjor, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi.

Saken fortsetter under videoen

Nedgang i bruken av palmeolje

Tallene fra Skattedirektoratet viser hvor mye biodrivstoff som er omsatt, og om det er konvensjonelt eller avansert. Denne rapporteringen går ikke på hvilke råstoff som er brukt.

 – Likevel ser vi av tallene at sammensetningen av råstoff har endret seg sammenliknet med i fjor, ved at vi får mer avansert biodrivstoff. Økningen er enda større økning enn hva myndighetenes opptrappingsplan krever, sier Nøstvik.

Detaljert innrapportering om hvilke råstoff drivstoffselskapene har brukt i biodrivstoffet, hentes inn av Miljødirektoratet i begynnelsen av hvert kalenderår, og offentliggjøres først i mai.

 – Grunnet så mye politisk oppmerksomhet knyttet til bruken av palmeolje i biodrivstoff, har vi vært i dialog med våre medlemmer for å få en status på bruken av palmeolje. Tilbakemeldingen er at bruken av palmeolje har gått betydelig ned hittil i 2018, sier Nøstvik.