– Positive handlingsplaner, nå blir oppfølgingen viktig

Fra venstre: samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I dag la regjeringen frem to nye handlingsplaner: «Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport» og «Handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025. Les våre kommentarer til planene her.

I dag la klima- og miljøminister Ola Elvestuen og samferdselsminister Jon Georg Dale frem de to handlingsplanene under en pressekonferanse på Shell Mortensrud i Oslo. Drivkraft Norge har fulgt arbeidet knyttet til infrastruktur for alternative drivstoffer tett, og var i dag tilstede under lanseringen.

– Dette er en viktig sak for bransjen som vi har jobbet med i flere år. Vi har både sendt høringssvar, og deltatt på innspillsmøtet i regi av Samferdselsdepartementet, sier Inger-Lise M. Nøstvik.

Hun var derfor særlig spent på innholdet i handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff:

– Først og fremst vil jeg si det er positivt at det er laget en handlingsplan, og at denne trekker frem behovet for alle de alternative teknologiene – både biodrivstoff, el, hydrogen, gass og biogass. Det er videre gledelig å registrere at flere av våre poenger er hensyntatt, som for eksempel at arealpolitikken skal samordnes bedre med utbygging av infrastruktur, og at rammeverket knyttet til kraftsystemet bør gjennomgås, sier Nøstvik.

– Vi registrerer imidlertid noen mangler i handlingsplanen, blant annet knyttet til omtalen av biodrivstoff til høyinnblandingsprodukter, som vi vil følge opp videre, sier Nøstvik.

Saken fortsetter under bildet

På bildet: Drivkraft Norges generalsekretær i samtale med klima- og miljøministeren, St1 Norge og Zero om viktigheten av å inkludere biodrivstoff i handlingsplanen.

Oppfølging og virkemidler blir viktig

– Handlingsplanene er generelle, og signaliserer i hovedsak målsetninger – ikke konkrete oppfølgingstiltak og virkemidler. Vi ser derfor frem til oppfølgingen av planene, og konkrete virkemidler for å kunne oppfylle målsetningene, sier Nøstvik.

Hun mener det er viktig at dette nå tas tak i og følges opp, med teknologinøytrale virkemidler.

– For å nå utslippsmålene trenger vi alle teknologier som kan bidra til reduserte klimagassutslipp. Teknologinøytralitet vil sikre at alle alternativene har mulighet til å konkurrere om å bidra til utslippskutt. Våre medlemmer ønsker å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet, og vil tilby den energien som kundene vil ha – og som oppfyller politiske utslippsmål, avslutter Nøstvik.

Dette har vært Drivkraft Norges hovedbudskaper i arbeidet med handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff:

  • Vi støtter regjeringens konklusjon om å utarbeide handlingsplan, og mener denne bør inkludere biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og gass
  • Vi støtter EUs innfallsvinkel om å basere tiltakene i planen på kostnadseffektivitet og teknologinøytralitet
  • For bensinstasjonene er det nå viktig å tilby mer alternativt drivstoff à overgang til energistasjoner
  • Vi støtter en langsiktig plan med økt andel bærekraftig biodrivstoff, med best mulig klimagasseffekt
  • Lading må gjøres kommersielt levedyktig, og det er behov for flere ladestasjoner – både i nyene og distriktene
  • Lading må sees i sammenheng med regelverkshøringene fra NVE knyttet til tariffmodeller og anleggsbidrag
  • Hydrogen bør inkluderes i handlingsplanen, og det er viktig at denne teknologien får hjelp til å overkomme sine kommersielle hindre i en introduksjonsfase

Ønsker du å lese handlingsplanene i sin helhet?