Bensinstasjoner + lading = sant!

Publisert

Drivkraft Norges medlemmer omstiller seg fra å ha bensinstasjoner til å ha energistasjoner, og ønsker å tilby kundene de energiformene som de etterspør. Foto: St1 Norge.

På oppdrag fra Drivkraft Norge, har Elbilforeningen utarbeidet et notat om elbilister og hurtiglademarkedet. Rapporten ble bestilt for at bransjen skal ha et godt faktagrunnlag for det videre arbeidet med å etablere ladepunkter.

Notatet gjennomgår markedsutviklingen knyttet til elbiler og lading, og gir innspill til viktige momenter knyttet til lading fra et forbrukerperspektiv. Notatet baserer seg på åpne kilder, i tillegg til Elbilforeningens egne spørreundersøkelse «Elbilisten 2019», som ble gjennomført våren 2019 med over 16.000 respondenter.

Elbilister foretrekker servicetilbud

I notatet fremkommer det at elbilister foretrekker å lade på steder hvor det er servicetilbud.

 Dette er gode nyheter for bransjens stasjoner, som i tillegg til allerede å ha strategiske lokasjoner, har gode servicetilbud å tilby kundene. Våre medlemmer omstiller seg fra å ha bensinstasjoner til å ha energistasjoner, og ønsker å tilby kundene de energiformene som de etterspør. I tillegg til at bilen får den energiformen den trenger, skal stasjonene også levere energi til menneskene i bilen, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Tips til etablering av ladepunkter

Notatet viser at hurtiglading brukes mest på biler med lang rekkevidde, og på turer utenfor den hverdagslige kjøringen. Utfordringer med lading, er det som fremkommer tydeligst på spørsmål om elbilens ulemper.

Notatet inneholder også flere viktige momenter for de som ønsker å etablere ladepunkter:

 For eksempel anbefales det å velge ladeutstyr testet for norske forhold, sørge for at lademulighetene er godt skiltet, påse at stasjonene ligger med korrekt informasjon i ladestasjonsdatabasen NOBIL, og sende sanntidsinformasjon fra ladepunkter til NOBIL. Det oppfordres også til å legge fysisk til rette for en organisert ladekø, sier Nøstvik.

Viktige saker for bransjen fremover

 Vår bransje ønsker å bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, blant annet ved å tilby el til elbilene. Derfor er det viktig med et godt faktagrunnlag, som denne rapporten gir, sier Nøstvik.

Fremover er det særlig noen saker som peker seg ut som ekstra viktige innenfor lading, og som Drivkraft Norge vil følge opp.

 Nå jobber vi med flere viktige rammebetingelser som er vesentlige for kostnadene knyttet til utbygging av ladepunkter, slik som effekttariff og anleggsbidrag. Utformingen av disse er viktige for at våre medlemmers stasjoner skal ha økonomisk bærekraftige ladeløsninger. Vi får ikke grønn omstilling med røde regnskapstall, sier Nøstvik.

Trykk her for å laste ned notatet!