Ønsker bedre kundeinformasjon

Drivkraft Norges generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik, sammen med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Drivkraft Norge møtte i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen for å diskutere hvordan vi kan gi bransjens kunder bedre informasjon om drivstoffenes klimanytte.

Omtrent alt drivstoffet som selges på landets bensinstasjoner inneholder biodrivstoff. Denne andelen med fornybart drivstoff bidrar til viktige klimagassreduksjoner fra transportsektoren. Fordi biodrivstoff kan fremstilles ved hjelp av ulike råvarer og prosesser, fins det dermed flere typer biodrivstoff. Klimanytten varierer fra produkt til produkt, og må sees i sammenheng med flere faktorer som råstoff, opprinnelsesland og produksjonsmetode.

Bakgrunnen for dagens møte med ministeren var nettopp å diskutere hvordan kundene kan bli gjort mer oppmerksomme på klimanytten drivstoffet de fyller har.  

 Det var et positivt møte, og vi setter pris på at ministeren i likhet med oss ønsker så god kundeinformasjon som mulig, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Årlig rapportering til Miljødirektoratet

I dag rapporterer drivstoffomsetterne inn en årlig oversikt til Miljødirektoratet om hva slags biodrivstoff de har kjøpt i det foregående året. Miljødirektoratet offentliggjør deretter samlet informasjon om råstoff, opprinnelsesland og klimagassreduksjon bruken av biodrivstoffet har gitt. Spørsmålet nå er om det er mulig å offentliggjøre mer detaljert statistikk, og i så fall hvordan og hvor ofte dette kan gjøres.  

Bransjen vil samarbeide

 Bransjen ønsker åpenhet rundt produktene de selger, og vil være en proaktiv samarbeidspartner for myndighetene når det gjelder å vurdere nye måter å dele informasjon på, sier Nøstvik.

Hun påpeker at dette fortsatt må løses innenfor konkurranseregelverket, og oppfordrer til at myndighetene gjør en ny vurdering der Konkurransetilsynet involveres.