– Viktig gjennomslag for bransjen

Publisert

Generalsekretær i Drivkraft Norge, Inger-Lise M. Nøstvik. Hun er glad for at Stortinget har lyttet til bransjens innspill.

Drivstoffbransjen får utsatt innbetalingen av særavgifter til juni, helt i tråd med det Drivkraft Norge har bedt om på vegne av sine medlemmer.

– Koronaviruset påvirker alle – også drivstoffbransjen og bensinstasjonene. Våre medlemmer fyller en samfunnskritisk rolle og sørger for fremdrift og servicetilbud rundt om i landet også i denne vanskelige tiden, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Etter at det ble innført strenge tiltak mot spredning av koronaviruset 12. mars i år, har aktivitetsnivået i landet falt, og dette har påvirket mange bransjer, deriblant drivstoffbransjen. Tall Drivkraft Norge har hentet inn, viser at omsetningen av drivstoff har falt med mellom 20 og 30 prosent siden smittetiltakene ble innført. Mobildata viser en redusert trafikk i byene med rundt 30 prosent.

– Et slikt betydelig fall i drivstoffomsetningen slår direkte inn på bransjens likviditet. Derfor har vi den siste tiden jobbet for at våre medlemmer skal få en utsettelse på innbetalingen av særavgifter for drivstoff frem til i juni, sier Nøstvik.

Basert på tall fra Nasjonalbudsjettet 2020, anslås det en gjennomsnittlig innbetaling på om lag 1,25 milliarder kroner i veibruksavgift og om lag 0,5 milliarder kroner i CO2-avgift per måned i 2020. Tre måneders utsettelse av særavgifter på drivstoff vil dermed utgjøre om lag 5 milliarder kroner i utsatte avgifter for drivstoffbransjen.

– Vi er fornøyde med at Stortinget har lyttet til våre innspill, og at det i dag er blitt enighet om utsettelse av innbetaling av særavgifter frem til juni, akkurat slik vi har bedt om. Dette er et viktig strakstiltak fra myndighetenes side, som bidrar til å bedre likviditetssituasjonen for bransjen, og som gjør det enklere for våre medlemmer å sikre arbeidsplasser og opprettholdelse av den samfunnskritiske infrastrukturen for leveranse av drivstoff, sier Nøstvik.