Drivkraft Norge

Innhold

Bedre nettleiemodell for ladestasjoner

Illustrasjonsfoto.

Drivkraft Norges umiddelbare reaksjon er at den foreslåtte modellen der nettleien beregnes på grunnlag av maks uttak per dag fremfor per måned som i dag, er en bedring sammenliknet med det forrige forslaget fra NVE.

– Noen av våre energistasjoner har store effekttopper, for eksempel i forbindelse med helgeutfart. Med den nye ordningen vil disse sannsynligvis få redusert nettleie, som er positivt, sier Inger-Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge.

Dette vil særlig gjelde hurtigladestasjoner i distriktene, der erfaring viser at det er vanskelig å få lønnsomhet knyttet til lading.

– Vår bransje er med på oppbyggingen av en landsdekkende infrastruktur for ladenettverk, i tråd med myndighetenes planer. Vi er derfor glade for at forslaget trolig vil gjøre det mer gunstig for vår bransje å bygge ut flere ladepunkter, også i distriktene, sier Nøstvik.

Nettselskapene gis i forslaget frihet til å tidsdifferensiere nettleien.

– Vi er derfor usikre på hvordan dette vil slå ut, og vil se nærmere på dette i dialog med våre medlemmer og alliansepartnere, sier Nøstvik.