Bedre nettleiemodell for ladestasjoner

Illustrasjonsfoto.

Drivkraft Norges umiddelbare reaksjon er at den foreslåtte modellen der nettleien beregnes på grunnlag av maks uttak per dag fremfor per måned som i dag, er en bedring sammenliknet med det forrige forslaget fra NVE.

– Noen av våre energistasjoner har store effekttopper, for eksempel i forbindelse med helgeutfart. Med den nye ordningen vil disse sannsynligvis få redusert nettleie, som er positivt, sier Inger-Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge.

Dette vil særlig gjelde hurtigladestasjoner i distriktene, der erfaring viser at det er vanskelig å få lønnsomhet knyttet til lading.

– Vår bransje er med på oppbyggingen av en landsdekkende infrastruktur for ladenettverk, i tråd med myndighetenes planer. Vi er derfor glade for at forslaget trolig vil gjøre det mer gunstig for vår bransje å bygge ut flere ladepunkter, også i distriktene, sier Nøstvik.

Nettselskapene gis i forslaget frihet til å tidsdifferensiere nettleien.

– Vi er derfor usikre på hvordan dette vil slå ut, og vil se nærmere på dette i dialog med våre medlemmer og alliansepartnere, sier Nøstvik.