Bli oppdatert på drivstoffsalget

Publisert

Salget av drivstoff i september er på samme nivå som i september i fjor. Andelen fornybart i det flytende drivstoffet hittil i år er noe lavere enn på samme tid i fjor, men andelen avansert øker. Les mer om drivstoffsalget for årets tre første kvartaler her.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserer månedlig oversikt over drivstoffsalget. Tall for september viser at det ble solgt like mye drivstoff til veitrafikken som i samme måned i fjor. Litt høyere dieselsalg kompenserte for noe lavere bensinsalg.

- Dette er med på å bekrefte de tallene vi har sett de siste månedene, og viser at salget er normalisert etter fallet i våres som en konsekvens av koronatiltakene og nedstengingen av landet, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Dersom man ser på drivstoffomsetningen for hele 2020, er tallene preget av det dramatiske salgsfallet i mars til mai, da koronatiltakene reduserte all aktivitet. Sammenliknet med de tre første kvartalene i fjor, er salget av bensin og diesel 6 prosent lavere i år.

Av drivstoffsalget til veitrafikken i de tre første kvartalene, utgjorde det reelle volumet med biodrivstoff 16,5 prosent i 2020. Ifølge foreløpige tall fra Skattedirektoratet, ble det solgt om lag 466 millioner liter biodrivstoff i denne perioden. Dette er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor, da det var solgt 542 millioner liter.

- Det er spesielt positivt å registrere at salget av avansert biodrivstoff imidlertid er høyere hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor. Til nå er det solgt 238 millioner liter avansert biodrivstoff, mot 223 millioner liter i fjor, sier Nøstvik.

Salget av flydrivstoff er fremdeles på et meget lavt nivå. Til nå i år er salget halvparten av salget for samme periode i fjor. Anleggsdiesel har hatt en liten nedgang på 2 prosent, mens salget av marine gassoljer har falt med 3 prosent.