Bli oppdatert på drivstoffsalget

Publisert

Nye tall fra SSB viser at salget av drivstoff til veitrafikken i oktober var 4 prosent lavere enn i oktober i fjor. Salget av bensin er på samme nivå, men salget av diesel falt med nesten 6 prosent.

For andre drivstoffer viser statistikken en nedgang for alle andre petroleumsprodukter i oktober måned, sammenliknet med oktober i fjor. 

Anleggsdieselomsetningen har gått ned med nesten 5 prosent, mens marine gassoljer har falt med 6 prosent.

Det største fallet ser vi knyttet til flydrivstoff, hvor volumet er 52 prosent lavere enn for samme måned i fjor. Salget økte imidlertid med 50 prosent fra september til oktober i år.

Hittil i 2020, viser statistikken at drivstoffsalget til veitrafikken har falt med nesten 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Mye av dette skyldes det kraftige fallet i etterkant av strenge koronatiltak og lock down i perioden mars til mai. Drivstoffsalget i sommer og høst har vært opp mot nivåer fra året før.

Dette stemmer godt med tall fra Statens Vegvesens Vegtrafikkindeks. Den viser at det har vært 7 % mindre trafikk i perioden januar til august 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Vegtrafikkindeksen baseres på 1200 trafikkregistreringspunkt. I mars og april viste denne indeksen en nedgang på nesten 25 prosent.