Drivkraft Norge

Innhold

Bransjen ber om utsettelse av særavgifter

Nyhet

Publisert

På vegne av drivstoffbransjen har Drivkraft Norge sendt nytt brev til myndighetene hvor vi ber om at det i første omgang blir innvilget utsatt innbetaling av særavgifter på drivstoff for en periode på 3 måneder.

I brevet viser vi til regjeringens økonomiske tiltakspakker og Stortingets behandling av dette den siste uken. Videre vises det til vårt brev til finansministeren datert den 17. d.m. der vi ga innspill på flere tiltak for å bidra til for å redusere koronakrisens økonomiske konsekvenser for bransjen.

Drivkraft Norge har innhentet på omsatt mengde drivstoff til veitrafikken for mars 2020. Tallene tyder på at omsetningen av drivstoff til veitrafikken har falt med mellom 20-30 prosent etter at tiltakene mot spredning av koronaviruset ble innført torsdag 12. mars. Et slikt betydelig fall i drivstoffomsetning slår direkte inn på drivstoffbransjens likviditet.

– Vi ber derfor på vegne av drivstoffbransjen om at det i første omgang blir innvilget utsettelse av innbetaling av særavgifter for drivstoff i perioden mars - mai. Dette vil bety at innbetalinger med frister 18. april og 18. mai blir utsatt til juni, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

I praksis betyr det at innbetaling for ovennevnte tre måneder gis en samlet utsettelse med forfall 18. juni.

Basert på tall fra Nasjonalbudsjettet 2020, anslås det en gjennomsnittlig innbetaling på om lag 1,25 milliarder kroner i veibruksavgift og om lag 0,5 milliarder kroner i CO2-avgift per måned i 2020. Tre måneders utsettelse av særavgifter på drivstoff vil dermed utgjøre om lag 5 milliarder kroner i utsatte avgifter for drivstoffbransjen.

– For å sikre arbeidsplasser og opprettholdelse av den samfunnskritiske infrastrukturen for leveranse av drivstoff, er det viktig at myndighetene bidrar med strakstiltak for å bedre likviditetssituasjonen for bransjen. Et tiltak i form av utsatt innbetaling av særavgifter på drivstoff vil etter vår mening være et raskt og effektivt bidrag til å bedre næringsaktørenes likviditet i en krevende tid, sier Nøstvik.