Drivkraft Norges arbeid i tiden fremover

Nyhet, Drivkraft Norge

Publisert

De neste to ukene arbeider administrasjonen som normalt - bare hjemmefra. Vi benytter oss blant annet av Teams for å få gjennomført planlagte møter.

Administrasjonens arbeid fortsetter som normalt, men de ansatte jobber hjemmefra og fysiske møter gjennomføres fremover via telefon eller digitale flater.

Drivkraft Norges sekretariat følger utviklingen med Koronaviruset (COVID-19) tett, og følger myndighetenes råd og anbefalinger. Administrasjonen kommer derfor til å arbeide hjemmefra de neste to ukene, og alle fysiske møter avlyses inntil videre. 

Administrasjonens arbeid vil selvsagt fortsette som normalt, men dialog og møter vil fremover skje over mail, telefon og andre elektroniske møteflater. 

Har du spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. 

NHO oppdaterer jevnlig sin nettside med råd og anbefalinger knyttet til Koronaviruset: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/