Forslag om endringer i nettleiestrukturen

Drivkraft Norge har i dialog med Elbilforeningen, Zero, NAF, Virke, Energi Norge og bransjeaktørene, sendt svar på høringen fra NVE. Les vårt innspill her.

Det er forventet at etterspørselen etter hurtigladetilbud vil øke de nærmeste årene. Beregninger fra Elbilforeningen indikerer at dagens utbyggingstakt er for lav, og at det trengs mellom 5000 og 8000 nye ladere de nærmeste årene for å unngå lange ladekøer og rekkeviddeangst.

Drivkraft Norge mener det derfor er svært viktig at rammebetingelsene blir slik at det er tilstrekkelig interessant for private aktører å utvikle et godt ladetilbud der folk ferdes.

- Våre medlemmer gir uttrykk for at nettleiestrukturen per i dag utgjør en barriere for utbygging av et bedre ladetilbud. Riktig prising av nettleie er derfor en av flere viktige virkemidler for å kunne lykkes med denne storstilte utbyggingen av ladeinfrastruktur, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge støtter i utgangspunktet forslaget om en overgang fra månedsmaks til døgnmaks, da dette vil slå positivt ut for hurtigladestasjoner som er mindre i bruk.

- NVE har imidlertid ikke foretatt konkrete beregninger av hvordan forslaget vil slå ut for ulike typer stasjoner, så vi påpeker i høringssvaret at dette gjør det krevende for oss å se konsekvensene av forslaget fullt ut, sier Nøstvik.

Videre påpekes det at nettselskapene må være en pådriver for utbygging av hurtiglading og at det utarbeides gode veiledninger som sikrer likebehandling av aktørene i de ulike nettområdene.

- Vi mener også det er viktig at nye regler kommer raskt på plass, slik at nettleien ikke blir en barriere for etablering av hurtiglading. Vi skisserer et alternativt forslag om å se nærmere på et påslag i energileddet istedenfor effektledd, på de dagene i året der nettet er under størst press, sier Nøstvik.

Les vårt fullstendige høringssvar her!