Husk på dette når du griller i sommer

Nyhet, Gass

Publisert

God grillmat hører sommeren til! Bildekredit: Vlad Bagacian / Pexels

Sommeren er her, og for mange betyr det god grillmat på tallerkenen. Med våre grillvettregler går du en trygg gassgrillsesong i møte.

Gassgriller er populære blant nordmenn. Og akkurat som at maten du skal tilberede på grillen trenger både forberedelser og kjærlighet, trenger også selve gassgrillen vedlikehold og tilsyn. Hvis du ikke allerede har gjort det for sesongen, bør du bruke noen minutter på å sjekke at gassutstyret er i orden før du tar det i bruk.

– Propangass er ikke ufarlig, men om du håndterer den på riktig måte, er du trygg. Sjekk at slanger og koblinger er tette, og at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Ansvarlig sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har laget gassvettregler om sikker bruk av gass. Disse kan du lese her.

– Vi oppfordrer alle som bruker propan til å følge gassvettreglene. Følger du dem, går du en trygg grillsesong i møte, sier Nøstvik.

Drivkraft Norge har i samarbeid med gasselskapene utarbeidet grillvettregler, for å sikre trygg bruk. Kai Arne Trollerud er teknisk spesialist på gass i Linde (tidligere AGA), og jobber blant annet med å holde kurs i sikker bruk av gass. Han forteller at nordmenn generelt er flinke når det kommer til trygg håndtering av gassgriller.

– Når det først oppstår en uønsket situasjon, er det veldig sjelden det er gassflasken som er skyld i hendelsen. Da er det som regel manglende kompetanse, som fører til feil bruk og håndtering av grillen, som er årsaken. Manglende ettersyn av utstyret kan også være en grunn, sier Trollerud.

Han sier at de vanligste feilene folk gjør, er å bruke slanger som har blitt gamle – og dermed er i dårlig stand – eller at man ikke har klart å sette på regulatoren ordentlig.

– Det er viktig å huske å sjekke at regulatoren sitter ordentlig på. Det kan man gjøre ved å løfte flaska i regulatoren, og vri den litt for å se at den sitter ordentlig fastlåst, sier Trollerud.

Dette er våre grillvettregler:
 • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassgrillen i bruk.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist.
 • Ikke plasser flasken under gassgrillen når grillen er i bruk. Skapet er kun ment til oppbevaring av flasken når grillen ikke er i bruk.
 • Sjekk slangen for sprekker og andre defekter jevnlig. Dette gjør du ved å bøye på den.
 • «Slangetesten»: Sjekk slangen for lekkasje ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen, vil det danne seg såpebobler hvis det er lekkasje.
 • Bytt slange minimum hvert tredje år. Sprukne eller ødelagte slanger MÅ byttes med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Steng for gassen når du er ferdig, og ta av regulatoren hver gang.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. La din propanforhandler gjøre kontroll og vedlikehold av gassgrillen.
 • Dersom den elektriske tenningen på grillen ikke virker, hold alltid en fyrstikk klar når du åpner for gassen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig, bør du flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Hvis det oppstår lekkasje: steng gasstilførselen, ta av regulatoren og fjern tennkilder.

Bøy slangen for å sjekke om den er gammel. Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. Bildekredit: Linde