Innspill for å redusere koronakrisens økonomiske konsekvenser for bransjen

Drivkraft Norge har i dag sendt brev til finanskomiteen og finansdepartementet hvor det blant annet bes om at innbetalingen av særavgifter utsettes.

Regjeringens har varslet tiltakspakker for å bidra til minst mulige skadevirkninger for økonomien i samfunnet i forbindelse med koronakrisen, herunder tiltak for å sikre næringsliv og arbeidsplasser.

Ringvirkningene ved redusert aktivitet i økonomien på bakgrunn av koronakrisen slår raskt inn også i våre medlemmers omsetning. Koronakrisen fører dermed til raskt fallende omsetning, noe som utfordrer stasjonenes og bransjens inntjening og likviditet.

– For å sikre arbeidsplasser og opprettholdelse av den samfunnskritiske infrastrukturen for leveranse av drivstoff, legger vi derfor til grunn at bransjens aktører omfattes at tiltakspakkene som Stortinget har behandlet denne uken, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun legger også til grunn at de kommende tiltakspakkene som er varslet for å bistå næringslivet, også vil gjelde for drivstoffbransjen.

– Vi er helt avhengige av gode kortsiktige strakstiltak for å sikre likviditeten for næringsaktørene i hele verdikjeden. Utover de nylig vedtatte tiltakene, som omhandler utsatt innbetalingsfrist for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, vil vi også be om at det innvilges utsettelse av innbetaling av særavgifter, sier Nøstvik.

Innbetaling av særavgifter gjøres hver måned og utsatt innbetalingsfrist vil være et raskt og godt tiltak for å avhjelpe likviditeten for bransjen i den krevende tiden vi nå står oppe i.

– Vi oppfatter at det i regjeringens varslede tiltakspakke med gunstige låne- og garantiordninger, er på trappene ytterligere ordninger for å sikre næringslivet likviditet. For vår bransje er det viktig at disse ordningene også må gjelde næringsaktører som selger og kjøper produkter fra våre medlemmer i drivstoffbransjen, sier Nøstvik.

Hun ber derfor om at myndighetene gjennom kommende ordninger og tiltakspakker er romslige i sine vurderinger for å bidra til at næringsaktørene får den nødvendige støtte og hjelp.

– Vi ber om at ovennevnte innspill tas med i det videre arbeidet i regjeringens fortløpende vurderinger av tiltakspakker for næringslivet i denne krevende situasjonen for samfunnet og nasjonen vår, avslutter Nøstvik.

Fakta
  • Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som omsetter flytende drivstoff og energi i det norske markedet. Våre medlemmer forsyner landet med om lag 95 prosent av alt drivstoff i Norge.
  • Samlet sett selges det drivstoff til veitrafikken for om lag 40 milliarder kroner i Norge, hvorav avgifter utgjør ca. 30 milliarder kroner.
  • Våre medlemmer har rundt 1 800 utsalgssteder/bensinstasjoner, som sysselsetter over 12 000 personer.
  • I tillegg til drivstoffsalget, omsetter utsalgsstedene årlig for 10 milliarder kroner ved salg av andre varer og tjenester.
  • Drivstoffbransjen er blant dem som er definert som en samfunnskritisk verdikjede for å sikre forsyning av drivstoff. Bransjen er dermed omfattet av Helsedirektoratets vedtak, som betyr at barn av kritisk personell i disse verdikjedene skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt.