Drivkraft Norge

Innhold

Kompensasjonsordningen vil gjelde drivstoffbransjen

Nyhet, Politikk

Publisert

Det legges opp til en søknadsprosess med separat søknad hver måned og som utbetales for hver måned. Etter planen skal ordningen åpnes 17. april.

Regjeringen har fremmet forslaget om kompensasjonsordning til bedrifter som har bortfall av omsetning på bakgrunn av korona-tiltakene. Drivstoffbransjen vil omfattes av denne ordningen.

Torsdag fremmet regjeringen forslag om kompensasjonsordning til bedrifter som har bortfall av omsetning på bakgrunn av tiltakene som er innført for å hindre smitte av koronaviruset. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, med begrunnelse i at de strenge smitteverntiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Regjeringen foreslår en todelt modell for beregning av kompensasjon:

  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 % av sine uunngåelige faste kostnader per måned.
  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få en kompensasjon på inntil 80 % av sine uunngåelige faste kostnader.

Regjeringen uttaler i forslaget at dette skal være en kompensasjonsordning som er bred og enkel, og skal hjelpe levedyktige bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet.

Det legges opp til en søknadsprosess med separat søknad hver måned og som utbetales for hver måned. Søknadsrutiner og –behandling blir heldigitale og automatisert. Etter planen skal ordningen åpnes 17. april. Utbetalingene vil derfor gå raskt, og det legges opp til kryssjekk i søknadsbehandlingen, etterkontroll og eventuell regress/straffesanksjon.

Noen næringer unntas, blant annet olje og gassutvinning omfattet av petroleumsskatte-lovgivningen.

- Drivkraft Norge har via NHO arbeidet for at vår næring skal omfattes av ordningen. Dette har også blitt utfallet, så vår bransje vil altså være søknadsberettiget. Det er vi selvfølgelig glade for, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Forslaget som er fremmet fra regjeringen skal videre behandles i Stortinget.

- Forhandlingene i Stortinget vil avklare hva som blir det endelige utfallet, men det er grunn til å tro at forslaget får bred tilslutning. Det må også til en godkjenning fra ESA før ordningen kan tre i kraft, sier Nøstvik.