Koronavirus og drivstoffbransjen

Publisert

Bransjen fyller en samfunnskritisk rolle, og skal som vanlig sørge for at alle kjøretøy får kjøpt det drivstoffet de trenger i hverdagen. Drivstoff er en internasjonal handelsvare, og det er ingen problemer med drivstofforsyningen.

Bransjen tar situasjonen på alvor, og følger myndighetenes retningslinjer. Hygienerutiner skjerpes ytterligere inn.

– Koronaviruset påvirker alle – også bensinstasjonene. Våre medlemmer har et ansvar for å sørge for drift og et fortsatt godt servicetilbud til dem som fremdeles ferdes rundt om i landet, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Bensinstasjonene har allerede strenge og gode rutiner for å ivareta mathygiene og generell hygiene. Disse blir nå innskjerpet ytterligere, både inne i butikken og ute ved drivstoffpumpene.

– Våre medlemmer tar situasjonen på alvor, og sørger for å etterleve alle råd og pålegg fra helsemyndighetene, samt eventuelle lokale retningslinjer, sier Nøstvik.

Bransjen fyller en samfunnskritisk rolle, og skal som vanlig sørge for at alle kjøretøy får kjøpt det drivstoffet de trenger i hverdagen. Drivstoff er en internasjonal handelsvare, og det er ingen problemer med drivstofforsyningen.

Nyttige dokumenter: