Øker omsetningskravet fra 1. januar 2021

Publisert

Drivkraft Norges medlemmer ønsker å bidra med en stadig økende andel fornybart i det flytende drivstoffet for å redusere klimagassutslippene fra norsk transportsektor. For å gjøre dette på en best mulig måte, er det behov for forutsigbarhet. At regjeringen nå varsler at de øker omsetningskravet fra 1. januar, uten å være i dialog med bransjen, er uheldig.

Regjeringen har fredag 18. september varslet at de øker omsetningskravet for biodrivstoff til 24,5 prosent fra nyttår. Samtidig øker de delkravet til avansert biodrivstoff til 9 prosent.

- Biodrivstoff er det tiltaket som bidrar med de største klimagassreduksjonene fra norsk transportsektor, og er helt nødvendig for at vi skal nå våre klimamål. Bransjen ønsker å øke andelen fornybart, men har hele tiden argumentert for at dette må gjøres på en forutsigbar måte, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun etterlyser at myndighetene har en bedre dialog med bransjen enn det de har vist med denne beslutningen. Selv om det er bedre at beslutningen kommer nå, og ikke når budsjettet vedtas i desember, så gir dette bransjen likevel kort implementeringstid.

- Nå er det imidlertid er på høy tid at det lages en lengre planleggingshorisont, gjennom en langsiktig opptrappingsplan frem mot 2030, sier Nøstvik.