Omsetningskravet på høring

Publisert

Drivkraft Norge har sendt høringssvar vedrørende økningen i omsetningskravet fra 1. juli 2020. Les vårt innspill her.

Drivkraft Norge har sendt høringssvar vedrørende endring i produktforskriften som oppfølging av Stortingets vedtak fra desember 2019 om å øke omsetningskravet, samtidig med at alt biodrivstoff til veitrafikken blir avgiftspliktig.

Det ble foreslått å øke kravet til 22,3 % med avansert delkrav på 6,1 % fra 1. juli. Videre ble det lansert to alternativer fra 1. januar 2021; enten å videreføre 22,3 % eller å øke ytterligere til 28,5 % med 11 % avansert biodrivstoff.

Drivkraft Norge har i sitt innspill støttet økningen til 22,3 %, og at det holdes på det nivået fra 1. januar 2021. Vi argumenterer for at økningen av kravet må gjøres gradvis og forutsigbart, og derfor tar vi også til ordet for en langsiktig bioplan mot 2030 med lineær økning av omsetningskravet, der andelen avansert biodrivstoff skal økes samtidig som andelen med konvensjonelt biodrivstoff med skal reduseres.

Vi støtter videre miljømyndighetenes forslag om at rapportering med hensyn til omsetningskravet for 2020 gjøres samlet 31. mars 2021, men der 1. og 2. halvår skal rapporteres hver for seg. Vi støtter også forslaget om at biodrivstoff solgt over omsetnings-kravet 1. halvår 2020 kan overføres til oppfyllelse av kravet for 2. halvår.

NHO har også sendt høringsinnspill, og Drivkraft Norge har fått full støtte i deres svar. De peker også behovet for en langsiktig opptrappingsplan med gradvis og forutsigbar opptrapping, og at ILUC-kriteriene implementeres så raskt som mulig for å sikre bruk av biodrivstoff med lav avskogingsrisiko.

Les Drivkraft Norges fullstendige høringssvar her!