Høring om nullutslippskrav

Drivkraft Norge har svart på høringen om nullutslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransporten.

Samferdselsdepartementet foreslår i høringen å innføre nullutslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy i en ny forskrift. Forskriften skal sette nullutslippskrav med nye bestemmelser om terskelverdier og unntak fra nullutslippskrav.

I vårt høringssvar påpeker vi at definisjonen av nullutslippskjøretøy som ligger til grunn ikke er teknologinøytral, men teknologiskjev. Videre at energieffektivitet og miljøkrav er viktig i en anskaffelse, og at vi er opptatt av at regelverket for offentlige anskaffelser reflekterer de samlede effektene for ulike kjøretøyteknologier og energibærere, slik at offentlige anskaffelser blir mest mulig energi- og klimaeffektive tiltak.

Les vårt høringssvar her!