Høring om revidert fornybardirektiv

Dronefoto av buet vei med skog

Drivkraft Norge har svart på EU-kommisjonens forslag til revidert fornybardirektiv, i forbindelse med «Fit for 55». Vi er positive til at Norge følger utformingen av EUs regelverk, og nasjonalt regelverk tilpasses Europas grønne giv og unionens egen målsetning om 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Drivkraft Norge mener at revideringen av fornybardirektivet vil gjøre direktivet til et viktig instrument for en mer effektiv dekarbonisering. Ved å vektlegge livsløpsutslipp og teknologinøytralitet, kan "Fit for 55" bidra til å nå klimamålene på en mer styrings- og kostnadseffektiv måte. Dette vil bidra til en videre utvikling av flytende fornybart drivstoff, herunder biodrivstoff, syntetisk drivstoff av ikke-biologisk opphav og biogass, i tillegg til andre fornybare energibærere som elektrisitet og hydrogen.

I vårt høringssvar peker vi på følgende tre hovedpunkter:

  • Norge må følge EU i å innføre reduksjonskrav
  • CO2-utslippskravene er ikke teknologinøytrale
  • Vi trenger alle fornybare energibærere – elektrifisering er ikke nok

Vårt fullstendige høringssvar kan du laste ned og lese ved å trykke her.