Høring om CO2-utslippskrav til person- og varebiler

Nyhet, Drivstoff, Høringssvar

Publisert

Drivkraft Norge er positiv til at EU-kommisjonen gjennom Fit for 55 påpeker at alle fornybare drivstoffer må tas i bruk, og ønsker mer teknologinøytrale virkemidler for å fremme dette ved at de fornybare energibærerne skal vurderes ut ifra livsløpsutslipp.

Drivkraft Norge har svart på høringsbrev datert 20. juli 2021 om EU-kommisjonens forslag til revidert forordning 631/2010 om CO2-utslippskrav til person- og varebiler.

Trykk her for å laste ned og lese vårt fullstendige høringssvar.