Innspill til nasjonal ladestrategi

Publisert

Foto: Moment Studio.

1. mars ble kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en nasjonal ladestrategi overlevert fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Drivkraft Norge er blitt invitert til å levere våre innspill til den nasjonale ladestrategien. Vi foreslår blant annet sømløse saksbehandlingsprosesser og tiltak for etablering av hurtigladere i distriktene.

- Drivkraft Norges medlemmer er godt i gang med å tilby trafikantene et bredt utvalg av energi på sine energistasjoner. For å få en effektiv utrulling av fornybare løsninger, ikke minst av infrastruktur for hurtiglading, så er det nødvendig med virkemidler som utløser nødvendige investeringer fra næringslivet, sier adm.dir. Kristin Bremer Nebben.

Landets energistasjoner er strategisk plassert med godt trafikkgrunnlag, og vi mener det er av stor samfunnsøkonomisk betydning at også de eksisterende stasjonene benyttes til utbygging av ladeinfrastruktur.

Vi håper derfor at regjeringen lytter til innspillene fra bransjen vår, og legger til rette for:

- Likere saksbehandlingsprosesser

- Etablering av hurtigladere i distriktene

- Bevisst plassering av nye hurtigladere

- Effektariffens utforming, som er viktig for en effektiv utrulling av hurtigladere

- At staten ikke skal plukke vinnere

Samspillet mellom næringsliv og myndigheter vil være avgjørende for å finne de gode løsningene. Drivkraft Norges medlemmer ønsker å bidra til dette gjennom dialog om fremtidens løsninger, samt konkrete tiltak gjennom investeringer i løsninger som øker bruken av fornybare energibærere.

Les våre innspill til nasjonal ladestrategi her.