Et skritt i riktig retning, men langt fra nok

Publisert

Kristin Bremer Nebben er administrerende direktør i Drivkraft Norge, og har skrevet et meningsinnlegg om utfordringene med strømnettet. Foto: Moment Studio

Ladebransjen er klar i tilbakemeldingene: Utfordringene med tilgang til strømnettet er ikke løst, selv om Statnetts endringer er et skritt i riktig retning.

Dette er et meningsinnlegg som  først stod på trykk i flere Amedia-aviser.

De siste dagene har det pågått en debatt om hvorvidt endringen Statnett gjør ved å utvide grensen for vanlig strømbruk, vil slå positivt eller negativt ut for utrullingen av hurtigladere. Mens NAF frykter brems av elektrifiseringen, mener Elbilforeningen det er gode nyheter. Ladebransjen selv, mener derimot at svaret ligger et sted imellom.

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskapene som bygger og drifter ladestasjonene langs veiene og på energistasjoner rundt om i landet. Til sammen representerer vi 95 prosent av hurtiglademarkedet.

Tilbakemeldingen fra våre medlemmer er at Statnetts endringer er positive, men langt ifra nok. Det er et viktig grep som gjøres ved at lokale nettselskap nå kan koble til nye virksomheter som faller under begrepet «alminnelig forsyning», med inntil 5 MW effektuttak uten godkjenning fra Statnett først. Derimot er det ikke nok alene til å løse utfordringene med å sikre at utbyggingen av hurtigladere ikke stopper opp. Det er i mange tilfeller lokale utfordringer i strømnettet, i tillegg til at nettselskapene har mange søknader i kø.

Med den økende andelen elbiler vil nettverket av hurtigladestasjoner utgjøre viktig og samfunnskritisk infrastruktur. Drivkraft Norge etterlyser en mer enhetlig behandling av søknader i lokale nettselskap, og mener både kommuner og nettselskaper må prioritere ladeselskapenes søknader.

Vi minner om at hurtigladestasjonene i Norge i dag bygges uten offentlig støtte og i et konkurransepreget marked. Derfor er det avgjørende for selskapene å få raske svar på mulighetene for å realisere sine prosjekter. Mange bygger hurtigladere i andre land også, og vil realisere sine investeringer der de finner både lønnsomhet og muligheter til utvikling. For det blir ikke grønn omstilling av røde tall, ei heller av tungrodde og langtekkelige søknadsprosesser.

Statnetts utvidelse er et skritt i riktig retning, men det trengs flere tiltak. Drivkraft Norge håper myndighetene og nettselskapene også utvikler alternative løsninger som åpner for en mer fleksibel tilkobling til strømnettet. Et eksempel kan være å tilrettelegge for at ladestasjonene kan bidra med fleksible løsninger som er positivt for driften av strømnettet. Et godt samspill mellom ladebransjen og nettselskapene er viktig for å sikre god mobilitet for både personer og gods som fraktes elektrisk.

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge