Innlegg: Ikke la det beste bli det godes fiende

Publisert

Det skal oppleves både sømløst og enkelt å hurtiglade – også når det kommer til å betale for strømmen. Men regjeringens foreslåtte krav om kortbetaling er ikke veien å gå. Det kan snarere forsinkelse utrullingen av nye hurtigladere.

Debattinnlegg skrevet av Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge. Stod først på trykk i flere Amedia-aviser.

I valget mellom to goder, ville du valgt nok ledige ladere, eller færre, men med kortbetalingsløsning?

Det er selvfølgelig fristende å si ja takk, begge deler. Dit er vi også på vei. Ladeoperatørene i Norge jobber hver dag for å gjøre hurtiglading både så tilgjengelig og så brukervennlig for kundene sine som mulig.

Selv om målet til regjeringen gjennom ladestrategien kan sies å være det samme, stikker de snarere kjepper i hjulene på bransjen når de nå foreslår å innføre krav om kortbetaling på alle nye hurtigladere i Norge. Dette fordi de gjennom et slik krav gjør det vanskelig å opprettholde etableringstakten. Ladestolper som innfrir kravene er nemlig ikke tilgjengelig på så kort varsel.

Å sette opp en løsning for kortbetaling er dessuten mer komplekst enn det kan høres ut som. Det involverer både ladeoperatører, produsenter av ladestolper og betalingsterminaler, samt tjenesteløsninger som sørger for samhandling mellom systemene. I tillegg kommer ytterligere kostnader knyttet til drift av betalingssystemene, tilsyn og vedlikehold. Det er lange leveringstider på ladestopler, og planene for utrulling av nye ladestasjoner legges ofte ett år før stasjonen er klar til drift.

Bransjen ønsker selvsagt å sette opp utstyr som gjør kortbetaling på nye hurtigladere mulig, men de er også opptatt av at det de setter opp både fungerer, og har et godt brukergrensesnitt. Her er vi skuffet over at Samferdselsdepartementet ikke drøfter viktige føringer fra Betalingstjenestedirektivet som krever at kortbrukere må taste PIN kode innimellom av sikkerhetshensyn. Dette er fordyrende, men nødvendig for at forbrukeren skal oppleve kortbetalingen som funksjonell. Bransjen er derfor helt avhengig av nødvendig tid til tilpasning. Det er det ikke rom for når tidsfristen departementet har satt for innføring allerede er 1. juli i år.

Verken forbrukerne, departementet eller bransjens selv er tjent med myndighetskrav som til syvende og sist kommer i veien for nødvendig ladeutbygging, og som i tillegg kan gå på bekostning av brukervennligheten og prisen på tjenesten. Antall elbiler på norske veier vokser stadig, og det samme gjør etterspørselen etter hurtigladere.

Vi trenger mange nye hurtigladere framover. Derfor må ikke myndighetskrav komme i veien for utbyggingstakten. Ikke la det beste bli det godes fiende.