Innspill til Energikommisjonen

Publisert

Drivkraft Norge har sendt høringsinnspill til Energikommisjonens NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere».

I høringssvaret understreker vi at elektrifisering er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, men at det alene ikke er nok til å redusere utslippene i henhold til Norges forpliktelser.

Videre at vi savner at kommisjonen ser ut over elektrisitet, hydrogen og syntetiske drivstoffer som fornybare energibærere for transportsektoren. Biodrivstoff er fremdeles den energibæreren som reduserer utslippene mest fra transportsektoren, og vil være avgjørende for å oppfylle klimaforpliktelsene.

I høringssvaret understreker vi at transportsektoren er sammensatt der ulike transportformer vil kreve ulike fornybare energibærere. Vi understreker at innføring av en reduksjonsplikt der alle fornybare energibærere inngår, vil gi et teknologinøytralt virkemiddel som vil fremme bruk av ulike fornybare løsninger der de har mest effektiv reduksjonseffekt.

Trykk her for å lese vårt fullstendige høringssvar!