Krav om at alle nye hurtigladere som bestilles etter 1. juli skal ha kortbetaling

Publisert

Lader tilkoblet grå bil.

Samferdselsdepartementet fremmet 29. juni forskriften «Betalingsløsning for betaling ved lading av elektrisk drevet kjøretøy», med ikrafttredelse 1. juli. Den inkluderer en overgangsordning som bransjen er glad for. Forskriften er en oppfølging av regjeringens nasjonale ladestrategi, som kom i desember i fjor.

Tidligere i år sendte Samferdselsdepartementet ut et forslag til forskrift på høring hvor de blant annet foreslo å innføre krav til kortbetaling på nye hurtigladere fra 1. juli 2023. Drivkraft Norge sendte inn et høringssvar på vegne av en samlet ladebransje. I høringssvaret vårt var vi tydelig på at innføring av et krav fra 1. juli ville bli for raskt, og foreslo heller at kravene burde gjelde fra tidligst 1. januar 2024.

I den vedtatte forskriften holder Samferdselsdepartementet på at forskriften skal gjelde fra 1. juli 2023, men introduserer en overgangsordning som hensyntar at ladebransjen kan fortsette å bygge ut nødvendig infrastruktur.

– Bransjen ønsker å sette opp utstyr som gjør kortbetaling på nye hurtigladere så fort som mulig, men det er lange leveringstider og aktørene har allerede bestilt ladestolper for å kunne planlegge for en kontinuerlig vekst i ladetilbudet. Vi er derfor glade for at Samferdselsdepartementet har innført en overgangsbestemmelse i den nye forskriften som gjør at utstyr som er bestilt før 1. juli 2023 kan installeres selv om de ikke er tilrettelagt med kortterminal. Dette sikrer at ladeoperatørene får nok tid til tilpasning til kortbetalingsløsninger, noe som vil sikre god brukervennlighet sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Trykk her for å komme til hele forskriftsteksten på Lovdata.