Møt vår nye fagsjef!

Publisert

Fagsjef Hanne Tollerud foran Næringslivets Hus i Oslo

Dette er administrasjonens nyeste tilskudd! Hanne Tollerud blir en del av Drivkraft Norges administrasjon, som er lokalisert i NHO bygget Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.

Drivkraft Norge har ansatt Hanne Tollerud som ny fagsjef for politikk- og myndighetskontakt.

Hanne har de siste seks årene vært ordfører i Moss. Hun har lang erfaring i å jobbe strategisk og har et bredt politisk nettverk, både regionalt og nasjonalt.

– Vi er svært glade for å få Hanne Tollerud på laget, sier Drivkraft Norges administrerende direktør Kristin Bremer Nebben.

– Hun har bred forståelse for hvordan politikk utformes, og ikke minst hvordan man må samarbeide for å oppnå resultater.

– Jeg går til denne stillingen med glede, nysgjerrighet og forventning. Drivkraft Norge representerer en bransje i endring og har en svært viktig rolle å spille i årene framover for hvordan Norge skal nå sine klimamål. Jeg gleder meg til å bli en del av dette arbeidet, sier Hanne Tollerud.

Hanne starter i jobben 1. desember.

For ytterligere kommentarer:
  • Kristin Bremer Nebben, mobil: 95724363
  • Hanne Tollerud, mobil: 94313206