– Myndighetene må beskrive vilkårene for å få redusert CO2-avgift som kvotepliktig skip

Publisert

Drivkraft Norge oppfordrer i et høringssvar til at myndighetene i veileder beskriver hvilke vilkår som omsetterne må få dokumentert for at skip skal vurderes som kvotepliktig innenriks sjøfart med redusert CO2-avgift.

Det oppfordres om at det opprettes et offentlig register over kvotepliktige skip. Dette for å sikre lik praktisering av den nye ordningen med redusert CO2-avgift for innenriks sjøfart. 

I vårt innspill til Skattedirektoratets høring om innføring av redusert CO2-avgift for innenriks kvotepliktig sjøfart, vi ber om flere avklaringer rundt den praktiske gjennomføringen: 

  • Hovedpunktet er at skattemyndighetene må beskrive gjennom særavgiftsrundskrivet hvilke vilkår som må oppfylles for å komme inn under kvotepliktig innenriks sjøfart.  
  • Det bør opprettes et offentlig register over kvotepliktige skip som oppfyller vilkårene for avgiftsreduksjonen.  
  • Klare retningslinjer og/eller et offentlig register over skip må til for å unngå ulik praktisering fra de forskjellige drivstoffomsetterne. 
  • Vi mener at ansvaret for å innvilge redusert avgift bør ligge hos skattemyndighetene gjennom refusjonsordninger for alle aktuelle skip, og ikke hos drivstoffomsetterne slik høringen foreslår. 
Les vårt fullstendige høringssvar her!