5 spørsmål til Kople

Publisert

Til venstre Tine Holm-Hansen i Kople, til høyre Koples logo

Foto: Kople AS

I samtale med Tine Holm-Hansen, Marketing and Communications Manager i Kople AS.

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i lademarkedet?

Kople er en av Norges største ladeoperatører, med landets største offentlige ladenettverk. Vi bygger og drifter ladeanlegg over hele Norge, med lynladere, hurtigladere og normalladere, og er stadig på jakt etter nye gode ladelokasjoner for ladekundene våre. Hos Kople skal du få den gode ladeopplevelsen!

For våre lokasjonseiere tar vi ansvaret for blant annet prosjektering, montering, drift og ladesupport. For offentlige virksomheter, bedrifter og tungbildepoter bygger og drifter vi ladeanlegg for deres ansatte og tjenestebiler, blant annet med brukerstyring og avregning av strømkostnader til ulike brukergrupper og avdelinger.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for lademarkedet i tiden fremover?

Firmabilene vil i økende grad elektrifiseres fremover. De vil trenge lading på arbeidsplassen, gode ladesteder langs vei, samt hensiktsmessige skatter og avgifter som bidrar til å gjøre det fordelaktig å gå over til nullutslippskjøretøy.

Vi mener at denne overgangen krever politisk engasjement og tilrettelegging. Kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle og et ansvar i å tilrettelegge for elbillading, da de besitter store offentlige plasser hvor det er behov for lading, både for beboerne i kommunen og for yrkesbiler.

Kommunene har også egne bilparker som skal elektrifiseres, og det må tilrettelegges for lading av disse for å sikre at dette er en god løsning for fremtiden. Eksempler inkluderer idrettshaller, hvor mange reiser langt, og det er viktig å tilrettelegge for enkel lading av elbiler, samt på sentrale parkeringsplasser i byer, som er spesielt aktuelle ladeplasser for yrkesbiler og taxier.

Er det noe ved lademarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?

Det investeres vanvittig store summer i å bygge ladeinfrastrukturen i Norge. Dette drives i stor grad av private bedrifter som Kople. Inntjeningen av disse investeringene i både infrastrukturen og ladeanleggene gjøres over svært mange år, hvor ladeoperatørene i denne perioden også har ekstra kostnader til drift og vedlikehold, og ikke minst høye strømkostnader (spesielt knyttet til nettleie med effekttariff).

Dette er årsaken til at kostnaden for spesielt lyn- og hurtiglading er betydelig høyere enn kWh-spotprisen som forbrukere betaler.

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden?

Kople vil fortsette å bygge og drifte ladeanlegg over hele Norge, både offentlige og lukkede anlegg, for eksempel hos kommuner og bedrifter. Vi sikter mot å bli en av Nordens største ladeoperatører, og å forbli Norges største offentlige ladenettverk.

Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, og vi jobber kontinuerlig med å måle både vårt eget miljøavtrykk og velge miljøvennlige løsninger, både for sluttkunden og i vår drift, og ved etablering av nye ladesteder.

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder lading i år?

Kople får ny app før sommerferien. Når du oppdaterer til vår nye app, får du laderabatt fra første kilowattime!