Bli kjent med Flogas Norge

Publisert

Thomas Edvardsen på Gasskonferansen 2022

Foto: Flogas Norge AS

I samtale med Managing Director Thomas Edvardsen i Flogas Norge AS.

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i gassmarkedet?

Flogas Norge er landets største distributør av propan i bulk. Vi distribuerer gass til industribedrifter og private kunder i hele landet.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for gassmarkedet i tiden fremover?

Vi tror propanmarkedet vil vokse, spesielt fordi naturgasskunder ønsker å sikre lavere energikostnader og bedre forsyningssikkerheten. En av de største utfordringene er å håndtere bransjens CO₂-utslipp og å kunne tilby fornybare alternativer til våre kunder. Tilgjengeligheten av fornybare alternativer er fortsatt utilstrekkelig, og produksjonen av ny fornybar energi må stimuleres kraftig.

Er det noe ved gassmarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?

Det er lett å tenke at man kan forby fossil gass og erstatte den med noe annet for å redusere klimagassutslippene. Men de fleste industrikunder som bruker gass i dag gjør det fordi de ikke har tilgang på tilstrekkelig effekt i strømnettet. Vi er et langstrakt land, og det effektbehovet som en stor industri har, kan ikke nødvendigvis dekkes av det lokale energiverket.

Gass er derfor populært i områder hvor man ikke har tilgang på tilstrekkelig effekt i strømnettet. Det viktigste for kundene er å ha noen alternativer å omstille seg til, og det må være fordelaktig for dem å gjøre det. Uten ny produksjon av fornybare alternativer er det fare for at industribedrifter vil måtte legge ned dersom det blir et forbud mot bruk av gass. Vi er derfor prinsipielt imot et forbud og mener vi først og fremst trenger mer fornybar energi.

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden?

Vi har store ambisjoner for fremtiden, med en visjon om "Fornybar energi til alle." Vi deltok i utformingen av Drivkraft Norges "Veikart for LPG, Klimanøytrale løsninger innen 2050," som viser hvordan vi kan bidra til Norges grønne omstillingsmål. For å møte disse målene ser vi et behov for storskala produksjon av fornybare alternativer som bio-LPG og fornybar dimetyleter (DME). Vi tror propanmarkedet vil vokse, spesielt fordi naturgasskunder ønsker å sikre lavere energikostnader og bedre forsyningssikkerheten. Videre fokuserer vi på å måle vårt klimaavtrykk og implementere klimavennlige løsninger, noe som er avgjørende når vi ønsker å lede det grønne skiftet.

Trykk på denne lenken for å lese "Veikart for LPG, Klimanøytrale løsninger innen 2050".

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder bruk av gass i år?

Her refererer Edvardsen til Gassvettreglene som Drivkraft Norge har utformet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Gassvettreglene finner du ved å trykke her.