Drivkraft Norge ber om utsatt frist og bedre tilrettelegging for ETS2-rapportering

Publisert

Den europeiske unions flagg i forgrunnen og biltrafikk på motorvei i bakgrunnen

Drivkraft Norge har sendt inn høringsinnspill til Miljødirektoratets forslag om endringer i klimakvoteforskriften for å innføre ETS2. Vi etterlyser en utsatt frist og bedre tilrettelegging for å kunne rapportere på det nye regelverket.

I vårt høringsinnspill fremhever vi følgende punkter:

  • Vi støtter hvordan rapportering til ETS2 avgrenser omsetters ansvarsområde til rapportering av volum og formål med det som leveres fra registrert omsetter til kunde. Dette innebærer at hvis kunden velger å videreselge volumet til andre formål/sektorer enn det som ble oppgitt ved kjøp fra registrert omsetter, vil ikke omsetters ansvar for ETS2-rapportering endres.
  • Vi mener fristen 1. september for å registrere seg som aktør og sende inn overvåkningsplan er alt for knapp. Vi mener fristen må utsettes til 1. mars 2025 for å gi bransjen tilstrekkelig tid til å sette seg i det omfattende rapporteringsskjemaet/overvåkningsplanen. Vi ber også om at Miljødirektoratet tilbyr konkret opplæring i hvordan bransjen skal fylle inn overvåkningsplanen og bistå med å etablere felles forståelse av begrepet og prinsipper.
  • Bransjen savner en tydeligere avgrensning av hvem som omfattes av ETS2 i høringsnotatet. Vi ser blant annet at det ikke er samsvar mellom Nace-koder og hvilken aktivitet virksomheten faktisk utfører.
  • Vi vil påpeke at innføringen av ETS2 fører til merarbeid og økte utgifter for omsettere. Som Miljødirektoratet selv påpeker, vil disse videreføres til sluttkundene ved økte priser på drivstoffprodukter som brukes av sektorene som faller inn under ETS2. Vi mener også at det må gjennomføres en helhetlig vurdering av hvordan oppfølging av nødvendig regelverk finansieres.
Les vårt fullstendige høringsinnspill her!