Høringssvar om forslag til ny forskrift om deling av sanntidsinformasjon

Publisert

Illustrasjon av et kart som en mann trykker på imens han sitter ved et tastatur

Vi har sendt inn høringssvar til Vegdirektoratets forslag til endringer i forskrift om tilgjengeliggjøring av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester.

Kort oppsummert mener vi at:

  • Definisjoner og virkeområdet for regelverket bør tilpasses formålet med innhentingen av dataene. Kravene bør også samordnes med krav i AFIR.
  • Innsamling og tilgjengeliggjøring av priser på lading frarådes da dette kan ha konkurransemessige følger i bransjen. Dette er forhold som må vurderes av Konkurransemyndighetene.
  • Krav om å sende inn data fra bransjen må følges opp med en god håndtering og forvaltning av disse dataene. Nobildatabasen bør derfor eies og driftes av en myndighet.
  • Ansvaret for samordning av informasjonsinnhenting, kunnskapsformidling og forvaltning av data for ladebransjen bør samles hos Statens vegvesen.
Les vårt fullstendige høringssvar her!