Hils på Uno-X Mobility

Thor Kristian Korsvold i dress smilende

Foto: Uno-X Mobility Norge AS

I samtale med daglig leder i Uno-X Mobility Norge AS, Thor Kristian Korsvold.

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i drivstoff- og lademarkedet?

Uno-X Mobility er et forretningsområde i Reitan Retail, ved siden av REMA 1000 og Reitan Convenience. På over 350 ubetjente lokasjoner i hele Norge kan kundene våre enkelt og effektivt tanke bensin eller diesel, lade bilen eller velge en svanemerket bilvask.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for drivstoff- og lademarkedet i tiden fremover?

Vår bransje ivaretar en kritisk samfunnsfunksjon ved å tilby energi til ulike kjøretøy, dvs. flytende drivstoff, strøm, biogass med mer. Det sikrer blant annet at folk kommer seg dit de skal i hverdagen, at varer kjøres ut, og at busser, ambulanser og brannbiler får gjort sin viktige jobb. Men, transportsektoren står dessverre for rundt 1/3 av klimagassutslippene i Norge.

Vi, og hele bransjen, ønsker å bidra til å redusere disse utslippene kraftig i årene fremover. Det kan vi gjøre ved å fortsette å bygge ut ladeinfrastruktur for elbiler, og tilby mer av andre energiformer med lave eller ingen utslipp ved bruk, slik som biodrivstoff og biogass.

Er det noe ved drivstoff- og lademarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?

Kanskje vet ikke alle at alt flytende drivstoff som omsettes i Norge i dag skal inneholde 19 volumprosent biodrivstoff. Det er et myndighetskrav og bidrar til å redusere klimagassutslipp i tillegg til den sterkt økende andelen elbiler på norske veier.

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden?

Uno-X Mobility sin misjon er å utvikle og promotere løsninger for mer bærekraftig mobilitet. Som en del av dette har vi en offensiv satsing på utbygging av ladeinfrastruktur for både personbiler og tungtransport.

Vi ønsker også å inspirere til mer hverdagssykling som et viktig virkemiddel for å redusere utslipp, og vi eier og driver det profesjonelle sykkellaget Uno-X Mobility Cycling med både kvinne- og herrelag. Til sommeren skal begge lagene sykle Tour de France, og det gleder vi oss til!

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder bruk av drivstoff og lading i år?

Vi ønsker Drivkraft Norge sine følgere en riktig god sommer, og velkommen innom oss i Uno-X for drivstoff, lading eller en svanemerket bilvask!